Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwilio i wynnin yr ymennydd

07 Tachwedd 2011

CUBRIC-Rhodri WebYr Athro Derek Jones yn dangos sganiwr MRI CUBRIC i gyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan.

Mae ymchwil arloesol i’r ymennydd yng Nghaerdydd wedi cael hwb mawr ar ôl ennill Gwobr Ymchwiliwr gyntaf y Brifysgol gan Wellcome Trust.

Mae’r Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Delweddu ac Atgyweirio’r Ymennydd ym Mhrifysgol Caerdydd (CUBRIC), wedi derbyn y Wobr i ddatblygu disgyblaeth newydd Tractometreg.

Tractometreg yw’r enw y mae’r Athro Jones yn ei roi i ymagwedd anymwthiol i fesur priodoleddau priodol o feicrostrwythur gwynnin yr ymennydd – sef y cysylltiadau sy’n cyfleu gwybodaeth rhwng rhannau gwahanol o’r ymennydd. Gweledigaeth yr Athro Jones yw y bydd Tractometreg yn cynnig cipolygon digynsail, nid yn unig i’r ymennydd o ran datblygu, anhwylderau niwrolegol a seiciatrig – ond hefyd ar ddeall gwahaniaethau unigol o ran gwybyddiaeth ac electroffisioleg yn yr ymennydd iach arferol. Cred ymhen amser y bydd Tractometreg yr un mor gyffredin â MRI swyddogaethol wrth astudio’r ymennydd.

Mae Gwobr The Wellcome Trust, yn cynnig cyllid o oddeutu £1.7m am saith mlynedd. Mae’r Wobr yn cynnwys darpariaeth ar gyfer tîm o bedwar cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol drwy gydol y broses.

Mae’r Athro Jones yn gyfarwyddwr MRI yng nghyfleuster unigryw CUBRIC yn yr Ysgol Seicoleg. Dywedodd: "Rwy’n hynod falch mai dyma’r tro cyntaf i Wobr o’r fath gael ei rhoi i’r Brifysgol – ac iddi gael ei gosod yn CUBRIC, yn yr Ysgol Seicoleg. Mae’r Wobr hon yn uniongyrchol gysylltiedig â nodau canolog CUBRIC a’r Grŵp Gwyddorau Delweddu – a fydd yn datblygu ac yn defnyddio dulliau niwroddelweddu amlfoddol arloesol ar gyfer deall yr ymennydd."

Dolen Gysylltiedig

CUBRIC