Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddsoddi yn y Brifysgol – rhannwch eich syniadau

07 Mawrth 2013

Speech bubbles

Mae tudalen we newydd wedi’i lansio fel bod staff Prifysgol Caerdydd yn gallu rhannu’u syniadau am sut dylai’r Brifysgol fuddsoddi i gyflawni ei chynllun strategol.

Er mwyn sicrhau bod y brifysgol yn nodi ac yn ystyried pob posibilrwydd, mae’r wefan yn annog aelodau’r staff i gyfrannu eu syniadau o ran beth sydd angen ei wneud, yn ogystal â lle gallai pethau gael eu gwneud yn wahanol.

Gallai hyn fod ar ffurf awgrymiadau newydd, prosiectau sydd eisoes ar y gweill neu a allai gael eu defnyddio’n ehangach neu broblemau y mae angen eu datrys.

Gallai’r rhain gynnwys pethau fel:

 • Adeiladau newydd
 • Pethau i’w hailwampio
 • Seilwaith
 • Adnoddau dysgu
 • Cyfleusterau addysgu
 • TG
 • Pŵer / amgylcheddol
 • Offer ymchwil
 • Newid y ffordd rydyn ni’n gweithio
 • Yr amgylchedd cyffredinol – y tu hwnt i’r brifysgol
 • Mathau gwahanol o wasanaethau newydd / cyfleusterau newydd
 • Mater anodd ei ddatrys a fyddai’n gwella’r brifysgol petai’n cael ei ddatrys
 • Rhywbeth rydych chi wedi’i wneud (neu’n ceisio’i wneud) a ddylai gael ei ddatblygu fel y gallai eraill elwa

Ewch at y wefan mentrau sef: https://sites.cardiff.ac.uk/initiatives/ i rannu eich syniadau a’ch adborth. Bydd y wefan ar gael tan ddydd Iau 28ain Mawrth. Gall ymwelwyr â’r safle edrych ar y syniadau sydd eisoes wedi’u cyflwyno i weld beth mae pobl eraill yn ei feddwl.

Meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor: "Bydd y wefan mentrau’n rhoi cyfle i bob aelod o staff y Brifysgol wneud cyfraniad i gynllunio strategol y Brifysgol yn y dyfodol. Rydyn ni’n hyderus y bydd y syniadau a’r adborth a gaiff eu rhannu drwy’r wefan yn gymorth i wneud penderfyniadau strategol a chynllunio prosiectau ledled y Brifysgol."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://sites.cardiff.ac.uk/initiatives/.