Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddsoddi mewn rhagoriaeth gyfrifiadurol

11 Rhagfyr 2009

Cyfarwyddwr INSRV Martyn Harrow a chyfarwyddwr ARCCA yr Athro Martyn Guest ger archgyfrifiadur ARCCACyfarwyddwr INSRV Martyn Harrow a chyfarwyddwr ARCCA yr Athro Martyn Guest ger archgyfrifiadur ARCCA

Cyhoeddwyd gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau sefydliad Cyfrifiaduraeth Perfformiad Uchel (CPU) newydd gwerth £44 miliwn i Gymru.

Ariennir CPU Cymru, a gyflwynir gan Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe, gan £10 miliwn o Gronfa Fuddsoddi Strategol, yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ynghyd â chyfraniadau gan gronfeydd Ewropeaidd, Addysg Uwch yng Nghymru a’r sector preifat. Lleolir y CPU ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe ynghyd â chanolfannau ychwanegol ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor a Morgannwg. Bydd yn rhoi mynediad i gwmnïau i adnoddau uwchgyfrifiaduraeth, a disgwylir y bydd yn creu mwy na 400 o swyddi newydd.

Cynlluniwyd CPU Cymru i greu cyfleoedd newydd i ddefnyddwyr mewn prifysgolion a busnesau Cymru ac mae wedi’i ddatblygu fel cydran strategol o bolisi’r Llywodraeth Adeiladu Dyfodol Prydain. Yn ymrwymedig i raglen ddatblygu deng mlynedd, mae CPU Cymru yn addo sefydlu sail gadarn ar gyfer y dyfodol gan ddarparu ffyrdd hyblyg i addasu ar gyfer technolegau a gofynion sgiliau cyfnewidiol. Bydd yn gwella ymchwil cydweithiol ar draws ystod o sectorau gan gynnwys arloesedd peirianneg, iechyd a biowyddorau, gweithgynhyrchu a charbon isel.

Mae’r cynnig llwyddiannus yn dilyn cryn baratoi a chynllunio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru. Chwaraeodd Cyfrifiaduraeth Ymchwil Uwch @ Caerdydd (ARCCA) ran ganolog drwy gydol y broses gynigion – o ran datblygu, dosbarthu a’r dadansoddi dilynol o arolwg cychwynnol CPU, a luniwyd i lywio datblygu strategaeth ar gyfer dyfodol CPU yng Nghymru, ac yna, ynghyd â chydweithwyr o Sefydliadau Addysg Uwch eraill, i gynllunio’r cynnig ei hun.

Bydd y fenter yn cynnig ystod o gyfleoedd, gan gynnwys gweithgareddau datblygu sgiliau, profiad gwaith ymarferol estynedig, pecynnau hyfforddi a gwasanaethau ymgynghori – a’r cyfan wedi’u cynllunio i wella sgiliau’r gweithlu ac i gadarnhau rhwng CPU Cymru a diwydiant Cymru.

Tags