Skip to content
Skip to navigation menu

English

A yw gwahardd cyplau o’r un rhyw rhag priodi, yn deg?

07 Ebrill 2011

Same-sex couple holding hands WEB

Bydd rhai o brif gyfreithwyr priodas y DU ac ymgyrchwyr yn dod i’r Brifysgol (ddydd Gwener, 14 Ebrill) i ystyried a yw’r cyfreithiau sy’n rheoli priodas yn y DU yn ‘addas i’r diben’.

Trefnir y gynhadledd undydd gan Ganolfan Hawliau Dynol a Chyfraith Gyhoeddus Ysgol y Gyfraith Caerdydd, a bydd yn dod â gweithwyr proffesiynol, cyfreithwyr a gweithredwyr at ei gilydd i archwilio a oes angen newid y gyfraith bresennol, sy’n gwahardd cyplau o’r un rhyw rhag priodi ac yn gwahardd cyplau heterorywiol rhag cael partneriaethau sifil.

Bydd y gynhadledd yn clywed gan yr ymgyrchwr hawliau dynol blaenllaw ac aelod o’r grŵp hawliau hoywon OutRage, Peter Tatchell, a’r Athro Robert Wintemute o Goleg y Brenin, Llundain, a fydd yn ystyried cyd-destun gwleidyddol a chyd-destun cyfreithiol yr ymgyrch dros newid yn y ddeddfwriaeth.

Bydd yr Athro Celia Kitzinger a’r Athro Sue Wilkinson - cwpl Prydeinig o’r un rhyw a briodwyd yn gyfreithlon yng Nghanada yn 2003 - yn sôn am eu profiad personol eu hunain hefyd o gyfraith y DU. Yn 2006, cafodd eu cais i’w priodas gael cydnabyddiaeth felly yn y DU ei wrthod gan yr Uchel Lys yn nyfarniad pwysig Wilkinson v Kitzinger.

Dywedodd yr Athro Luke Clements, Cyfarwyddwr y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ysgol y Gyfraith Caerdydd: "Gyda Llywodraeth Glymblaid y DU yn ymgynghori ynghylch caniatáu i adeiladau crefyddol gael eu defnyddio i gynnal seremonïau partneriaethau sifil a phenderfyniad diweddar yr Arlywydd Obama i ollwng gwrthwynebiad ei weinyddiaeth i briodasau hoyw, ni allai’r gynhadledd hon fod yn un fwy amserol.

"A yw’r gyfraith bresennol, sy’n gwahardd cyplau o’r un rhyw rhag priodi ac yn gwahardd cyplau heterorywiol rhag cael partneriaethau sifil, yn ‘addas i’r diben’, ac a yw cael dwy system ar wahân yn torri’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, dyma rai o’r cwestiynau allweddol y bydd y gynhadledd hon yn ceisio mynd i’r afael â nhw."

Bydd Karon Monaghan CF o siambrau Matrix Llundain yn rhoi dadansoddiad beirniadol o oblygiadau cyfreithiol y dyfarniad, a bydd Dr Augur Pearce, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, yn dadansoddi cyfraniad crefydd gyfundrefnol at y gyfraith bresennol, yn ogystal â goblygiadau crefyddol diwygio.

Mae nifer cyfyngedig o docynnau rhad ac am ddim gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd. I gadw’ch lle, neu i gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â: HouHC@caerdydd.ac.uk.

Mae rhaglen lawn o gynadleddau ar gael hefyd o: www.law.caerdydd.ac.uk/chscl/conference/events_display.php?id=458

Dolen gysylltiedig

Tags