Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil ar ynysoedd

05 Rhagfyr 2011

Dr Jacqui Mulville Web

Bydd ymchwilydd o Gaerdydd yn rhannu ei harbenigedd mewn sŵo-archaeoleg gyda myfyrwyr yn Ynysoedd y Philipinau er mwyn helpu i wella ansawdd addysg uwch yn y wlad.

Bydd Dr Jacqui Mulville o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ymweld â Phrifysgol Ynysoedd y Philipinau (UPI) ym Manila fel rhan o’r rhaglen ysgolheigion Erasmus Mundi.

A hithau’n arbenigwr mewn archaeoleg ynysoedd, mae Dr Mulville yn canolbwyntio ar ddeall sut mae dynol ryw ac anifeiliaid wedi gwladychu a bodoli ar y cyd ar yr ynysoedd llai o’r cyfnod cynhanes ymlaen. Mae ei hymchwil yn rhychwantu ynysoedd ar hyd Prydain, ac mae hi wedi gweithio ar brosiectau o newid yn lefel y môr i fymïo, hela morfilod i gyflwyno ceirw coch.

Fel rhan o’i hysgolheigiaeth fel ymwelydd, bydd Dr Mulville yn cynnal cyfres o seminarau ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig archaeoleg a addysgir a bydd yn traddodi darlith gyhoeddus ar ei hymchwil ar ynysoedd. Nod y rhaglen Erasmus yw gwella ansawdd addysg uwch a hyrwyddo deialog a dealltwriaeth rhwng pobl a diwylliannau trwy symudedd a chydweithredu academaidd.

Yn siarad am ei hymweliad, dywedodd Dr Mulville: "Fel archaeolegydd ynysoedd rwyf bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymweld ag ynysoedd newydd. Cododd y fenter hon o gysylltiadau a ddatblygais gydag ymchwilydd yn Ynysoedd y Philipinau o ganlyniad i’n diddordeb ar y cyd mewn trawsleoliadau ynysol - hynny yw cyflwyno anifeiliaid yn fwriadol i ynysoedd.

"Ers i mi ymweld ag Ynysoedd y Philipinau yn 2008 rwyf wedi bod yn awyddus i ddychwelyd ac archwilio mwy o’r wlad amrywiol a diddorol iawn hon. Mae’n bleser gennyf allu cyfrannu at ddatblygu diwylliant ôl-raddedig ym Mhrifysgol Ynysoedd y Philipinau."

Yn ystod ei hamser yn Ynysoedd y Philipinau, bydd Dr Mulville hefyd yn cynnal cyfres o deithiau ymchwil i Derasau Reis Banaue ar brif ynys Luzon ac Ynysoedd y Batanes, sydd 160 cilometr i’r gogledd o Luzon.

"Mae fy ngwaith yn cynnwys ymchwiliadau o nifer o gladdedigaethau dynol ac anifeiliaid anarferol, sydd wedi’u nodi fel mymïau posibl," ychwanegodd Dr Mulville. "Rwyf yn gobeithio parhau â’m hymchwil drwy ymweld â mymïau ogof y Kabayan, neu Ibaloi, yn ystod fy nhaith."

Bydd Dr Mulville yn Ynysoedd y Philipinau o 5-9 Rhagfyr 2011. Gall pobl ddilyn ei thaith drwy dudalen Facebook ei grŵp ymchwil yma.

Dolenni Perthynol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd