Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymuno yn y Sgwrs

16 Mai 2013

The Conversation logo_web

Mae gwefan newyddion a sylwebaeth annibynnol newydd, a grëwyd gan academyddion a newyddiadurwyr ac sy’n cynnwys ymchwil gan y Brifysgol, wedi dod yn fyw.

Mae The Conversation yn cael newyddion, sylwebaeth a’r ymchwil ddiweddaraf oddi wrth y gymuned academaidd ar draws y Deyrnas Unedig.

Bydd tîm o newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gydag awduron academaidd i ddatgloi eu harbenigedd, ei gymhwyso i faterion y dydd a’i ddarparu i’r cyhoedd.

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner sefydlu, ochr yn ochr â rhai o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw’r DU ac wrth i’r safle ddod yn fyw, caiff ymchwil gan yr Athro Mike Bruford, Ysgol y Biowyddorau, ac Aelod Cyswllt o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy y Brifysgol, Adrian Morley, eu cynnwys.

Meddai Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Colin Riordan: "Mae’r cyhoedd yn awyddus i gael cynnwys newyddion annibynnol, o ansawdd uchel, sydd wedi’i ddilysu ac a ddaw o ffynonellau dibynadwy, a gall prifysgolion gynnig hynny.

"Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn creu straeon y mae’r cyhoedd eisiau clywed amdanynt, boed mewn gwyddoniaeth, technoleg, diwylliant, gwleidyddiaeth neu faterion cymdeithasol.

"Mae The Conversation yn cynnig lleoliad ar gyfer lledaenu gwaith Caerdydd, gan helpu i sicrhau bod ein darganfyddiadau ac arbenigedd o fewn cyrraedd hwylus i bawb."

Mae’r safle ar agor ac ar gael i’w ddarllen am ddim. Mae’n adnodd i’r cyfryngau, gan ganiatáu i’r holl erthyglau gael eu hailgyhoeddi, ac yn ffynhonnell straeon a lleisiau newydd i’w cyfweld â nhw.

Dolenni cysylltiedig

The Conversation