Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymunwch â’r Sgwrs

03 Mehefin 2013

The Conversation

Mae gwefan newyddion a sylwebaeth annibynnol newydd a gynhyrchir gan academyddion a newyddiadurwyr wedi mynd yn fyw gan roi sylw i ymchwil flaengar y brifysgol.

Mae The Conversation yn dod o hyd i newyddion, sylwebaeth a’r ymchwil ddiweddaraf o bob rhan o gymuned academaidd y DU.

Bydd tîm o newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gydag awduron academaidd i ddatgloi eu harbenigedd, ei gymhwyso i faterion cyfoes, a’i gyflwyno i’r cyhoedd.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o’r partneriaid a sefydlodd y wefan ynghyd â rhai o brifysgolion ymchwil blaenllaw’r DU ac wrth i’r wefan fynd yn fyw, mae’n cynnwys ymchwil gan Yr Athro Mike Bruford, Ysgol y Biowyddorau ac Aelod Cysylltiol o Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy’r Brifysgol, Adrian Morley. Mae’r Athro Ian Hall hefyd wedi cyhoeddi erthygl ar hanes hir datrys argyfwng hinsawdd;

 

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor y Brifysgol: "Mae’r cyhoedd yn awchu am ffynonellau cynnwys newyddion annibynnol, o ansawdd uchel sydd wedi cael eu dilysu ac y gellir ymddiried ynddynt, a gall prifysgolion ddarparu hynny.

"Yma ym Mhrifysgol Caerdydd rydyn ni’n cynhyrchu storïau y mae’r cyhoedd eisiau clywed amdanynt, boed ym maes gwyddoniaeth, technoleg, diwylliant, gwleidyddiaeth neu faterion cymdeithasol.

"Mae The Conversation yn cynnig lle i ledaenu gwaith Caerdydd, gan helpu i wneud i’n darganfyddiadau a’n harbenigedd fod ar gael yn rhwydd i bawb."

Mae’r wefan yn agored i bawb ei darllen ac yn rhad ac am ddim. Mae’n adnodd cyfryngol, sy’n caniatáu i bob erthygl gael ei hailgyhoeddi, ac yn ffynhonnell syniadau am storïau a lleisiau newydd i’w cynnwys wedyn mewn cyfweliad.

I awgrymu syniadau ac ysgrifennu ar gyfer Y Sgwrs, cysylltwch â thîm Cysylltiadau Cyhoeddus y Brifysgol drwy: Ideas-Hub@cardiff.ac.uk

Dolenni perthnasol

The Conversation