Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant newyddiadurol

19 Ebrill 2011

Mae dau o raddedigion newyddiaduraeth o Gaerdydd yn dathlu ar ôl cael eu cydnabod yn Arholiad y Dystysgrif Genedlaethol (NCE), sy’n cael ei gydnabod gan olygyddion fel safon genedlaethol y diwydiant ar gyfer newyddiadurwyr proffesiynol.

Enillodd Rob Alderson a Gemma Casey, a astudiodd y Diploma Ôl-raddedig mewn Newyddiaduriaeth Papurau Newydd yng Nghanolfan Newyddiaduraeth y Brifysgol, dair gwobr rhyngddynt.

Enillodd Rob, sy’n uwch ohebydd ar gyfer Hasting & St Leonards Observer, ddwy wobr ar gyfer ei berfformiad rhagorol yn yr arholiad - y Wobr Cyfweliad Newyddion, a noddwyd gan Gymdeithas y Golygyddion, a’r Wobr Adroddiad Newyddion, a noddwyd gan Esso.

Wrth siarad am y gwobrau, dywedodd Rob: "Mae braidd yn swrrealaidd ennill y gwobrau hyn. Roeddwn i’n teimlo bod y cyfweliad wedi mynd yn eithaf da, ond roeddwn i’n meddwl fy mod wedi drysu fy hun yn llwyr yn yr adroddiad newyddion."

Dywedodd y Cyngor Cenedlaethol dros Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ), sy’n rheoli’r arholiadau, bod cyfweliad newyddion Rob wedi "cipio’r holl ddrama" mewn hanes trasig. Cafodd ei ganmol am roi sylw trawiadol i emosiwn a thrasiedi’r digwyddiad ac am ddefnyddio’r holl ffeithiau i lunio "stori gwbl ddarllenadwy".

Yn yr arholiad ar adroddiad newyddion, dywedodd yr arholwyr fod Rob yn cyfuno sgiliau gohebu cywir â synnwyr newyddion rhagorol i lunio stori a oedd "yn sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y lleill".

Cafodd un o uwchraddedigion eraill Prifysgol Caerdydd, Gemma Casey, sydd bellach yn gweithio i Wilts & Gloucestershire Standard, gydnabyddiaeth am ei pherfformiad trawiadol yn yr arholiad arfer papurau newydd.

Enillodd Gemma Wobr Ted Bottomley, a noddwyd gan Midland News Association, a siaradodd am ei llawenydd pan glywodd y newyddion.

"Rwyf wrth fy modd yn ennill Gwobr Ted Bottomley. Mae gwybod bod yr holl waith caled yn werth y drafferth yn deimlad anhygoel. Mae’n anrhydedd ennill gwobr sydd wedi’i henwi ar ôl newyddiadurwr rhyfeddol fel Mr Bottomley."

Talodd cyfarwyddwr y Ganolfan Newyddiaduraeth yn y Brifysgol, Richard Tait, deyrnged i lwyddiant Rob a Gemma trwy ddweud: "Roeddwn wrth fy mod yn gweld pa mor dda y gwnaeth Robert a Gemma yn yr NCE yn ddiweddar – maent yn dod â bri i Gaerdydd ac i’r NCTJ, a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt yn eu gyrfaoedd newyddiadurol yn y dyfodol.

Mae’r rheiny sy’n ennill gwobrau yn cael siec am £250 a thystysgrif i gydnabod eu cyflawniad.

Dolen gysylltiedig