Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cadw trefn ar wleidyddiaeth yng Nghymru

12 Mai 2011

David Melding WEBDavid Melding AS

Mae un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol, David Melding AC, wedi’i ethol yn Ddirprwy Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol.

Enillodd David Melding radd mewn Economeg a Gwleidyddiaeth gan y Brifysgol cyn cwblhau ei MA mewn Llywodraeth yn College of William and Mary, Williamsburg, UDA.

Fel y Dirprwy Lywydd, bydd Mr Melding yn cynorthwyo’r Llywydd, Rosemary Butler AC, i drefnu busnes y Cynulliad ac i gadw trefn ar yr aelodau yn ystod y sesiynau llawn.

Dywedodd yr Athro David Boucher, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd: "Hoffem longyfarch David Melding ar gael ei ethol yn Ddirprwy Lywydd.

"Rwy’n cofio David yn dda fel myfyriwr israddedig ifanc pan ddechreuais addysgu yng Nghaerdydd ar ddechrau’r wythdegau. Roedd ganddo uchelgeisiau gwleidyddol bryd hynny, hyd yn oed. Roedd gennym ddarlithydd ar gwrs cyfnewid o goleg William and Mary, yr Athro Ronald Rapport, a oedd yn llawn edmygedd am David Melding ac â’i wahoddodd i barhau â’i astudiaethau yn yr Unol Daleithiau.

"Mae’n braf gweld cyn-fyfyriwr yn cyrraedd swydd gyhoeddus uchel - ond yn enwedig i weld rhywun â gradd mewn Gwleidyddiaeth yn cael swydd mor uchel yn y Cynulliad Cenedlaethol.

"Caiff David Melding ei adnabod a’i barchu ar draws y sbectrwm gwleidyddol am ei brofiad a’i ymroddiad i ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru – ac fe ddaw â’r ymroddiad hwn i’w rôl newydd.

"Ar ran yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, hoffem ddymuno’n dda iddo."

Cyn dod yn Aelod Cynulliad, David Melding oedd rheolwr Cymdeithas Genedlaethol y Gofalwyr yng Nghymru ac mae’n gyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Canolfan Cymru dros Faterion Rhyngwladol.

Fe safodd ym Mlaenau Gwent yn yr Etholiad Cyffredinol ym 1992 ac yng Nghaerdydd Canolog yn yr Etholiad Cyffredinol ym 1997, cyn cael ei ethol yn AC ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig trwy restr ranbarthol Canol De Cymru ym 1999.

Mae David Melding yn gyn Weinidog yr Wrthblaid ar gyfer Datblygu Economaidd a Chyfarwyddwr Polisi y Ceidwadwyr Cymreig.

Yn y gorffennol, mae wedi cadeirio Pwyllgorau Archwilio, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Safonau Ymddygiad y Cynulliad a, chyn yr etholiadol yn 2007, ef oedd y llefarydd ar lywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus.

Fel Cyfarwyddwr Polisi’r blaid, ysgrifennodd David Melding maniffestos y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2003, 2007 a 2011.

Dolen berthnasol