Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio nofel Gymreig-Gwyddelig Allweddol

28 Medi 2010

Y Prif Weinidog Carwyn Jones, Annest Wiliam, Dr Claire Connolly, Yr Athro Angela V John gyda’r argraffiad newydd o You’re Welcome to Ulster(o’r chwith i’r dde) Y Prif Weinidog Carwyn Jones, Annest Wiliam, Dr Claire Connolly, Yr Athro Angela V John gyda’r argraffiad newydd o You’re Welcome to Ulster

Mae nofel bwysig wedi’i gosod yn hanes gwleidyddol cythryblus diweddar Iwerddon a Chymru wedi’i lansio gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AS.

Daeth y Prif Weinidog i ddigwyddiad lansio yn y Brifysgol i nodi ailgyhoeddi You’re Welcome to Ulster gan y diweddar Menna Gallie.

Mae’r nofel, sydd wedi’i gosod ym 1969, yn adrodd hanes Sarah Thomas a anwyd yng Nghymru, yn cael ei gwyliau olaf yn Wlster ar ôl cael gwybod bod arni ganser y fron. Drwy ddau ffrind Catholig agos a chyn gariad Protestannaidd, mae’n cael ei thynnu i mewn i’r gwrthdaro gwleidyddol cynyddol. Mae’r nofel, sydd wedi’i gosod yn yr wythnosau sy’n arwain at arwisgo Tywysog Cymru yng Nghaernarfon, hefyd yn canolbwyntio ar weithgarwch Byddin Cymru Rydd yn y cyfnod hwn.

Mae’r llyfr newydd ei ailgyhoeddi gan Wasg Menywod Cymru - Honno, gyda rhagarweiniad manwl gan Dr Claire Connolly, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, a’r Athro Angela V John o Brifysgol Aberystwyth. Mae’r ddwy’n aelodau o Rwydwaith Cymru-Iwerddon, sef partneriaeth rhwng y ddwy Brifysgol i astudio hanesion a diwylliannau cysylltiedig y ddwy genedl.

Bu gwesteion a’r attaché diwylliannol yn y digwyddiad lansio, a noddwyd gan Lysgenhadaeth Iwerddon, yn gwrando ar y Prif Weinidog wrth iddo nodi ailgyhoeddi’r nofel yn swyddogol. Bu cefnither yr awdures, sef yr actores o Gymru Annest Wiliam, yn darllen darnau o’r llyfr. Bu farw Menna Gallie ym 1990.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae Cymru ac Iwerddon yn rhannu llawer o gysylltiadau diwylliannol a hanesyddol felly mae ailgyhoeddi’r nofel hon yn gam pwysig, a bydd yn atgyfnerthu’r gydberthynas gref rhwng Cymru a’n cefndryd Celtaidd ymhellach.

"Mae fy ngwraig yn dod o Felffast, felly mae gennyf gysylltiad personol cryf â phobl Iwerddon, ac fel Cymro balch, rwy’n edmygu "craic" y Gwyddelod a haelioni eu hysbryd.

"Daeth dros 36,000 o ymwelwyr i Gymru o Iwerddon y llynedd a gobeithiaf y bydd mwy’n parhau i wneud y daith fer i gadw’r cysylltiad rhwng ein dwy wlad mor gryf ag erioed."

Ychwanegodd Dr Connolly: "Mae Menna Gallie bellach yn cael ei hailddarganfod fel awdures bwysig iawn o Gymru. Mae You’re Welcome to Ulster yn un o’r nofelau cyntaf i ymdrin â’r Helbulon, ac mae hefyd yn gymysgedd unigryw o themâu Cymreig a Gwyddelig."

Nododd lansiad y llyfr ddiwedd trafodaeth undydd ar ffuglen boblogaidd o Gymru ac Iwerddon, ac fe’i cynhaliwyd yng Nghaerdydd gan Rwydwaith Cymru-Iwerddon. Roedd y themâu’n cynnwys rhamant, ffuglen drosedd a straeon arswyd yn y ddwy wlad.

Dolenni perthynol