Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth gwybodaeth yn gwella arloesedd cwmni

25 Awst 2011

KTP diagram - web

Mae cwmni sy’n flaenllaw o ran dylunio a gweithgynhyrchu systemau codi cludadwy, ysgafn wedi canmol partneriaeth gyda’r Brifysgol sydd wedi’i bwriadu i helpu busnesau i gael gafael ar wybodaeth newydd a datblygu cynhyrchion newydd ac arloesol.

Mae cwmni REID Lifting Ltd yn gweithgynhyrchu systemau codi cludadwy ac yn dibynnu ar ddyluniadau arloesol newydd i gadw eu safle yn y farchnad codi arbenigol.

Gyda chymorth Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gyda’r Brifysgol, mae myfyriwr graddedig diweddar mewn peirianneg - sy’n cael ei alw’n Gydymaith KTP - wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â’r cwmni ac arbenigwyr o Ysgol Beirianneg y Brifysgol i ddatblygu cynnyrch newydd i helpu i ymestyn a gwella amrediad cynhyrchion y cwmni.

Dywedodd Cydymaith KTP REID, Peter Italiano: "Mae’r rhaglen KTP wedi caniatáu i REID a mi gydweithio’n agos â’r academyddion yn ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd, gan ddatblygu cynnych newydd a rhoi profiad ymarferol a phrosiectau ychwanegol i fyfyrwyr eraill yn y Brifysgol yr un pryd.

"Mae hefyd wedi rhoi cyflwyniad trylwyr i minnau mewn swydd peirianneg dylunio lle rydw i wedi llwyddo i wneud cyfraniad buan i bortffolio REID o gynhyrchion newydd a sicrhau profiad hefyd nid yn unig o ddylunio a datblygu cynhyrchion ond o agweddau marchnata a gweithgynhyrchu hefyd."

Mewn ychydig dros 12 mis, mae’r KTP wedi arwain at ddatblygu system gantri ysgafn newydd a all gael ei rhoi ar waith yn sydyn, sef system sy’n plygu i mewn i’w strwythur ei hun er mwyn cael ei chadw a’i chludo ar ffurf gryno.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata REID, Phillip Ellis: "Mae gweithio gyda’r Brifysgol a’r cynghorydd KTP wedi bod yn brofiad cynhyrchiol a difyr iawn. Mae’r PORTA-GANTRY RAPIDE newydd yn profi bod y rhaglen yn llwyddiant, gyda datblygiadau eraill i ddilyn."

Mae KTPs yn cael eu defnyddio i helpu busnesau i wella’u cystadleurwydd a’u cynhyrchedd drwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau’r prifysgolion yn well. Mae KTP yn cael ei hariannu gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg ynghyd â sefydliadau ariannu eraill.

Dywedodd Gareth Evans, Pennaeth Datblygu Busnes y Brifysgol: "Mae Swyddfa KTP Prifysgol Caerdydd yn rheoli 26 o brosiectau KTP ar hyn o bryd, gyda golwg ar gynyddu’r nifer hwnnw ymhellach. Mae poblogrwydd y KTP a’r galw amdani ymysg ein partneriaid busnes a’n partneriaid academaidd yn dangos y cyfleoedd sylweddol sy’n dal i gael eu cynnig gan y fenter gydweithredol yma sy’n cael ei noddi gan y Llywodraeth.

"Mae’r KTP benodol yma yn nodweddiadol o hyn ac rwy’n falch o gael llongyfarch y bartneriaeth ar ei llwyddiant."

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â swyddfa KTP y Brifysgol ar: 0800 801750.

Dolenni: