Skip to content
Skip to navigation menu

English

Carreg filltir ar gyfer ymchwil i iechyd meddwl yng Nghaerdydd

02 Gorffennaf 2009

Mae’r frwydr yn erbyn afiechydon ymennydd meddyliol a dirywiol wedi cael hwb gan fuddsoddiad o sawl miliwn o bunnoedd yn ymchwil niwroseiciatrig ddiguro'r Brifysgol.

Mae’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) wedi cymeradwyo sefydlu Canolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn y Brifysgol - y Ganolfan Cyngor Ymchwil Feddygol gyntaf yng Nghymru a’r un gyntaf sydd wedi’i hanelu’n benodol at harneisio’r chwyldro geneteg ar gyfer ymchwil i anhwylderau meddyliol. Fe’i cefnogir hefyd gan arian o Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cynulliad Cymru (WORD) a chan y Brifysgol ei hunan, arian sy’n dod i gyfanswm o fwy na £4 miliwn.

Bydd y Ganolfan yn mynd i’r afael ag afiechydon meddyliol megis sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol, afiechydon dirywiol yr ymennydd megis rhai Alzheimer, Huntington a Parkinson, ac ag anhwylderau datblygiadol megis dyslecsia ac iselder mewn plentyndod. Ei phrif nodau yw:

  • Defnyddio geneteg i wella’r ddealltwriaeth o brif anhwylderau’r ymennydd, yn adeiladu ar yr arbenigedd ymchwil diguro sydd eisoes yn bodoli yn y Brifysgol
  • Hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr a all roi’r wybodaeth hon ar waith gyda chleifion
  • Cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i dorri camddealltwriaethau am afiechydon meddyliol a gwyddoniaeth geneteg
  • Creu cadair athro newydd mewn trosi ein gwybodaeth am eneteg i driniaethau ymarferol.

Agorodd y Ganolfan fis Ebrill gyda’r Athro Mike Owen o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol fel Cyfarwyddwr a lansiwyd yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan.

Dywedodd yr Athro Owen: "Dros y pum mlynedd nesaf, rydym eisiau defnyddio cynnydd technolegol i adnabod genynnau newydd sy’n rhoi’r perygl o anhwylderau’r ymennydd ar bobl. Wedyn rydym eisiau darganfod sut yn union mae’r genynnau hyn yn effeithio ar weithrediad yr ymennydd, ac yn y pen draw, rydym eisiau adeiladu triniaethau a all fynd i’r afael â rhai o’r afiechydon erchyll hyn."

"Rydym yn ystyried bod gwaith ymglymu’r cyhoedd yn ganolog i’n cenhadaeth. Mae ein prosiectau ymchwil angen llawer o ddata gan lawer o wirfoddolwyr ac mae cefnogaeth gan y cyhoedd yn hanfodol. Fodd bynnag, mae llawer o fythau a thabwau’n gysylltiedig â salwch meddwl a geneteg. Ein bwriad yw torri’r rhwystrau hyn a dod â chanlyniadau ein hymchwil yn agosach at y cyhoedd."

Dywedodd Prif Weinidog Cymru "Dyma Ganolfan Ymchwil gyntaf Cyngor Ymchwil Feddygol yng Nghymru. Mae afiechydon meddyliol â blaenoriaeth mor uchel, mae’n rhaid bod y posibilrwydd o ddefnyddio’r ymchwil genetig ddiweddaraf yn haeddu buddsoddiad a chefnogaeth gan y cyhoedd.

"Gwn bod gan yr Athro Owen enw rhagorol yn y maes hwn a dyna paham mae’r Ganolfan Ymchwil Feddygol yn cefnogi’r ganolfan hon ac felly hefyd rydym ni drwy ein grant o Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu."

Dywedodd Declan Mulkeen, Cyfarwyddwr Ymchwil a Hyfforddiant y Cyngor Ymchwil Feddygol: "Rydym wrth ein boddau wrth agor y ganolfan Cyngor Ymchwil Feddygol newydd hon yng Nghymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu, a fydd yn darparu cyfleoedd cyffrous newydd ar gyfer ymchwil drosiadol yn y dyfodol sydd wedi’i seilio ar arbenigedd diguro mewn geneteg niwroseiciatrig. Mae’r buddsoddiad hwn yn elfen allweddol yn strategaeth ymchwil y Cyngor Ymchwil Feddygol i niwroddirwyiad ac iechyd meddwl."

Tags

More Tags