Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio cyfeiriadur arbenigedd newydd

13 Mai 2013

directory-of-expertise-webMae Prifysgol Caerdydd wedi lansio cyfeiriadur arbenigedd newydd sy’n rhoi mynediad i’r cyfryngau i sylwadau arbenigol, barn wybodus a dadansoddiadau ar amrywiaeth o faterion ymchwil a materion cyfoes.

Mae’r cyfeiriadur yn galluogi newyddiadurwyr i gysylltu’n uniongyrchol ag arbenigwyr Caerdydd i gael sylwadau gwybodus a gellir ei chwilio yn ôl maes arbenigedd; yn ôl enw; neu yn ôl Coleg ac Ysgol Academaidd. Hefyd mae adran benodol ar gyfer newyddiadurwyr sy’n dymuno dod o hyd i arbenigwyr sy’n siarad Cymraeg.

Mae Caerdydd yn Brifysgol ymchwil dwys sy’n arwain y byd ac mae ganddi amrywiaeth o arbenigedd a llawer o academyddion o fri sy’n gallu rhoi sylwadau a dadansoddiadau ar amrywiaeth eang o bynciau. Mae’r arbenigwyr yn cynnwys:

Dr Carrie Lear o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, sy’n astudio sut mae hinsawdd y ddaear wedi newid dros y 65 miliwn o flynyddoedd diwethaf drwy ddadansoddi ffosiliau microsgopig o waddod ar wely’r môr.

Dr Christian Bueger o’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth. Mae ganddo arbenigedd mewn diogelwch rhyngwladol, diogelwch morol a môr-ladrata cyfoes, yn ogystal â gwleidyddiaeth y Cenhedloedd Unedig.

Dr Meirion Evans o’r Ysgol Meddygaeth. Mae’n arbenigwr ar wyliadwriaeth, atal a rheoli heintiau yn y gymuned, a’i brif ddiddordebau ymchwil yw clefydau a gludir gan fwyd, heintiau anadlol, y nifer sy’n derbyn imiwneiddio, ac achosion o glefydau. Mae Dr Evans yn siarad Cymraeg ac mae wedi derbyn OBE am ei wasanaethau i Sefydliad Iechyd y Byd a llywodraeth Hong Kong yn ystod yr achosion SARS.

Dr Arlene Sierra, cyfansoddwr Americanaidd o ran genedigaeth sy’n cyfansoddi cerddoriaeth glasurol gyfoes. Mae wedi ysgrifennu gweithiau wedi’u comisiynu ar gyfer pob math o berfformiadau, o unawdau offerynnol a lleisiol i ensembles mawr, cerddorfa symffoni, opera a cherddoriaeth ar gyfer ffilmiau a dawns.

Yr Athro Richard Weston o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, arbenigwr ac awdur toreithiog ar bensaernïaeth a dylunio’r 20fed ganrif. Mae hefyd yn sylfaenydd y brand dylunio ‘weston’, www.westonearthimages.com, sy’n defnyddio cynhyrchu digidol i greu atodion ffasiwn a deunyddiau pensaernïol/mewnol gan ddefnyddio delweddau o fyd natur.

Mae rhai o’r cofnodion yn y cyfeiriadur hefyd yn cynnwys ffilmiau byr lle gallwch weld sut mae arbenigwr penodol yn cyfathrebu ar gamera. Un enghraifft yw’r Athro Mike Bruford o Ysgol y Biowyddorau, sy’n cynnal gwaith ymchwil ar genomeg rhywogaethau dan fygythiad gan gynnwys hebogiaid tramor, rhinos du, orang-utans Borneo, eliffantod a phandas mawr. Mae ei waith wedi mynd ag ef i lawer o rannau’r byd, yn bennaf mewn ecosystemau trofannol.

 

Gwahoddir pob aelod o staff Prifysgol Caerdydd i gofrestru ar gyfer y cyfeiriadur - cysylltwch â Lisa Birkbeck, Cysylltiadau Cyhoeddus: BirkbeckL@caerdydd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Dolenni cysylltiedig

Y Cyfeiriadur Arbenigedd

 

Newyddion Diweddaraf