Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

20 Medi 2013

Yn dilyn proses ymgynghori a chymeradwyo gan Gyngor y Brifysgol, mae’n bleser gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd gyhoeddi bod Ysgol newydd wedi cael ei chreu sy’n cynnwys gweithgareddau’r hen Ysgolion Gofal Iechyd ac Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yw’r enw ar yr Ysgol newydd, gyda’r Athro Sheila Hunt yn cymryd swydd y Deon a’r Pennaeth Ysgol. Mae’r Ysgol yn cwmpasu naw maes ar draws gofal iechyd: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig; Radiotherapi ac Oncoleg; Arfer Mewn ac Yn Ystod Llawdriniaethau; Darlunio Meddygol; Bydwreigiaeth; Nyrsio; Therapi Galwedigaethol; Arferion Adrannau Llawdriniaeth a Ffisiotherapi.

Dros y misoedd i ddod bydd yr Ysgol yn diweddaru ei strwythurau cymorth academaidd a phroffesiynol i sicrhau bod anghenion ein myfyrwyr, cyrff proffesiynol a rhanddeiliaid allanol yn cael eu hateb.

Am y newyddion diweddaraf am ddatblygiad Ysgol newydd y Gwyddorau Gofal Iechyd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Kathryn Davies, Adnoddau Dynol/Rheolwr Prosiect ar (029) 2068 7748 neu daviesk20@cardiff.ac.uk.