Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06 Rhagfyr 2011

Professor Liam Gray Web

Mae Athro Niwrolawfeddygaeth cyntaf y Brifysgol wedi’i benodi i helpu arwain y genhedlaeth nesaf o niwrolawfeddygon ac ymchwil i niwrolawfeddygaeth.

Daw’r Athro William Gray yn Athro yn Athro Niwrolawfeddygaeth Weithredol y Brifysgol, penodiad ar y cyd rhwng yr Ysgol Feddygaeth a’r Ysgol Biowyddorau a Bwrdd Iechyd Lleol y Brifysgol Caerdydd a’r Fro, er mwyn cyfuno arbenigedd academaidd a chlinigol mewn niwrolawfeddygaeth yng Nghymru.

"Mae Caerdydd yn cynnig amgylchedd academaidd a chlinigol cydweithredol gwych, ac ni allaf feddwl am le gwell i fwrw ymlaen â’m hymchwil sylfaenol a chlinigol i fôn-gelloedd.

"Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at helpu sefydlu llawfeddygaeth epilepsi a therapïau seiliedig ar gelloedd ar gyfer clefyd Huntington a Parkinson, yma yng Nghymru," meddai’r Athro Gray, yr Ysgol Feddygaeth.

Mae William Gray yn gyn Athro Niwrolawfeddygaeth ym Mhrifysgol Southampton. Yn ychwanegol at ei ddiddordebau academaidd roedd yn gyfrifol am lawfeddygaeth epilepsi oedolion a phaediatrig yn rhanbarth Wessex yng Nghanolfan Niwrolegol Wessex.

"Mae Liam yn benodiad allweddol ar gyfer datblygu niwrolawfeddygaeth yng Nghymru ymhellach ac ar gyfer ei integreiddio â’n cryfderau ni mewn Niwrowyddorau Clinigol a Sylfaenol" yn ôl yr Athro Mike Owen, Pennaeth Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol yn yr Ysgol Feddygaeth.

"Mae’n anarferol am ei fod yn niwrolawfeddyg nodedig sydd â hanes cadarn hefyd ym maes ymchwil i niwrowyddoniaeth. Bydd ei arbenigedd ymchwil yn cynnig synergedd â gwaith ar therapïau celloedd mewn clefyd Parkinson a Huntington yn yr Ysgol Biowyddorau, a hefyd gyda gwaith ar fecanweithiau ymennydd y cof yn yr Ysgol Seicoleg," ychwanegodd.

Dywedodd yr Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau: "Mae penodiad Liam Gray yn bwysig iawn i’r Ysgol Biowyddorau ac mae’n cynnig cyfle gwych i gysylltu’r ymchwil sylfaenol bresennol, yn enwedig yng ngrwpiau’r Athro Stephen Dunnett a’r Athro Vincenzo Crunelli, ag ymchwiliadau clinigol."

Roedd Graham Shortland, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd y Brifysgol Caerdydd a’r Fro, yn croesawu’r penodiad a dywedodd ei fod yn enghraifft arall o’r ymagwedd gydweithredol y mae’r brifysgol a’r bwrdd iechyd yn ei mabwysiadu a fyddai’n esgor ar fuddion lu.

Dywedodd: "Daw’r Athro Gray â chyfoeth o arbenigedd a fydd o fudd mawr i’r gwasanaethau clinigol yr ydym yn eu darparu, a bydd yn gwella’r gwasanaeth i gleifion, yr hyfforddiant i feddygon a myfyrwyr, ac o fudd i Gymru gyfan."

Mae hefyd yn gyn gyfarwyddwr rhaglenni academaidd ar gyfer rhaglen hyfforddiant niwrolawfeddygol Prifysgol Southampton.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o’r Gymdeithas Niwrowyddoniaeth, Cymdeithas Llawfeddygon Niwrolegol Prydain a chymdeithas y DU o’r Cynghrair Cenedlaethol yn erbyn Epilepsi.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil mewn bioleg bôn-gelloedd niwral oedolion a llawfeddygaeth yr ymennydd.

Dolenni:

Yr Ysgol Feddygaeth

Yr Ysgol Biowyddorau

Bwrdd Iechyd y Brifysgol Caerdydd a’r Fro