Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

26 Medi 2013

Professor Ian Rees Jones web

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) wedi penodi Cyfarwyddwr newydd.

Bydd yr Athro Ian Rees Jones, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, yn arwain y Sefydliad sydd wedi dod yn brif ganolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt.

Sefydlwyd WISERD yn 2008 i ddod ag arbenigedd ymchwilwyr o brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, De Cymru ac Abertawe ynghyd. Nod y Sefydliad yw cryfhau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol ac economaidd ledled Cymru trwy gydweithio a mentrau ar y cyd.

Wrth siarad am ei swydd newydd, dywedodd yr Athro Jones: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i fod yn Gyfarwyddwr WISERD.  Mae WISERD wedi bod yn cynhyrchu gwaith ymchwil amlddisgyblaethol o ansawdd uchel ers ei sefydlu yn 2008, ac mae ein llwyddiant yn ddiweddar o ran cael cyllid ymchwil ar gyfer Cymru, ynghyd â’r gefnogaeth barhaus a gawn o’r pum prifysgol sy’n ffurfio Grŵp Dydd Gŵyl Dewi Sant, yn adlewyrchu proffil WISERD fel canolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol am ragoriaeth ei hymchwil.

"Rwy’n edrych ymlaen at adeiladu ar etifeddiaeth y bum mlynedd ddiwethaf ac ymgymryd â phrosiectau ymchwil newydd a heriol, datblygu ein doniau ymchwil yng Nghymru, a chyflwyno ymchwilwyr newydd ar gyfer y dyfodol."

Yn gyn Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor cyn ymuno â WISERD yn 2012, mae’r Athro Jones yn adnabyddus am ei ymchwil ar anghydraddoldebau ym maes iechyd; a heneiddio a bywyd hwyrach. Mae ganddo ddiddordeb mewn damcaniaethu newid cymdeithasol a phrosesau newid cymdeithasol (yn enwedig ers y 1960au) ac mae wedi ymchwilio hefyd i feysydd sy’n canolbwyntio ar ffyrdd o fyw a chysylltiadau cymdeithasol, dosbarthiadau cymdeithasol, newid cymunedol a chymdeithasol, a thryloywder ac ymddiriedolaeth ym meysydd iechyd a lles.

Yn aelod newydd ei benodi o Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol, mae’r Athro Jones yn awyddus i ddatblygu ymhellach ymchwil sy’n berthnasol i bolisi trwy fentrau cydweithredol ac arbenigedd mewn ymagweddau dulliau cymysg. 

Mae’n disodli’r Athro Gareth Rees, a ymddeolodd fel Cyfarwyddwr ym mis Awst 2013.  Bydd yr Athro Rees yn parhau â’i waith ar ymchwil ar addysg yn WISERD.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Pennawd llun: Yr Athro Ian Rees Jones

 

Tags