Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Arwain Cymru 2011

23 Mai 2011

kerenzahood WEBYr Athro Kerenza Hood

Mae’r Athro Kerenza Hood, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil De-ddwyrain Cymru (SEWTU) a leolir yn yr Ysgol Feddygaeth wedi ennill y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Arwain Cymru 2011 eleni, sef gwobr Cymru gyfan sy’n cydnabod ac yn dathlu arweinyddiaeth ar draws pob lefel.

Roedd yr Athro Hood yn un o blith dau unigolyn i gyrraedd y rownd derfynol yn y categori a noddwyd gan Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC).

Cafodd ei chydnabod am ei chyfraniad o ran sefydlu ac arwain datblygu uned ymchwil newydd i fodloni anghenion arweinwyr ymchwil yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Dywedodd Zoe Sweet, Cyfarwyddwr Strategaethau Datblygu Sefydliadol, RhNgCC: "Mae RhNgCC yn gweithio i gefnogi a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar reolwyr ac arweinwyr ar draws gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru ac roedd yn hynod falch eleni o weld cynifer o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu cynrychioli/enwebu ar draws categorïau’r Gwobrau hyn.

"Rydym yn llongyfarch yr Athro Kerenza Hood ar ei llwyddiant gyda’r wobr hon, sy’n cydnabod ei gallu i gydweithio, ar draws ffiniau traddodiadol, gan ymgysylltu ag eraill a dod â’i gallu fel arweinydd eithriadol i’r amlwg."

Yn y seremoni, anerchodd Robin McBryde, sef Hyfforddwr Cynorthwyol tîm Rygbi Cymru – y blaenwyr, y gwesteion gan siarad am bwysigrwydd arweinyddiaeth mewn chwaraeon. Derbyniodd y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, wobr anrhydeddus hefyd i gydnabod ei arweinyddiaeth eithriadol ac am ei gyfraniad i ddatblygu arweinyddiaeth ymysg eraill.

Mae’r gwobrau yn cynnwys wyth categori gwahanol yn cynnwys y sector cyhoeddus, y sector preifat, y sector nid er elw, cyfrifoldeb cymdeithasol a’r sector menter gymdeithasol yn ogystal â chydnabod arweinyddiaeth unigol o dan y categorïau Arweinydd Tîm ac Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed).

Caiff Gwobrau Arwain Cymru www.leadingwalesawards.com eu harwain gan gonsortiwm o sefydliadau sy’n credu’n gryf bod arweinyddiaeth dda yn brif ysgogydd i lwyddiant economaidd yng Nghymru.

Yr aelodau yw: ACCA Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd, CBI Cymru, CMI Cymru, Common Purpose, Cyfreithwyr Harding Evans, Hilton Caerdydd, Llwybrau Dysgu Cymru a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Dolenni cysylltiedig

Newyddion Cysylltiedig