Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enillydd Arwain Cymru

23 Chwefror 2008

Cafodd myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ei enwi’n enillydd yng Ngwobrau Arwain Cymru 2008.

Cafodd Sam Smith, cadeirydd bwrdd Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ei gydnabod fel ‘Arweinydd Ifanc’ eithriadol yn y seremoni wobrwyo flynyddol sy’n cydnabod ac yn dathlu arweinwyr eithriadol ledled Cymru.

Fel cadeirydd un o fudiadau gwirfoddoli myfyrwyr mwyaf y DU, gwnaeth Sam argraff fawr ar y beirniaid gyda’i arweinyddiaeth ysbrydoledig a’i frwdfrydedd dros wirfoddoli wrth iddo arwain datblygiad cyffredinol Gwirfoddoli Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fel un o dri terfynydd yn ei gategori, enwebwyd Sam gan Andrea Dare, Rheolwr Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd, oherwydd iddi deimlo y dylid cydnabod ei ddull arwain brwdfrydig, cefnogol ac arloesol, sydd wedi helpu cymaint o bobl sy’n byw yn y gymuned yng Nghaerdydd.

CMae Sam yn astudio ar gyfer MSc mewn Ynni Cynaliadwy ac Amgylchedd. Yn dilyn y seremoni wobrwyo, dywedodd: "Mae’n gymaint o anrhydedd. Mae bod yn rhan o Wirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a chael cyfle i arwain tîm o gymaint o bobl ymroddgar wedi bod yn uchafbwynt go iawn yn ystod fy nghyfnod yng Nghaerdydd. Mae’n brofiad a fydd yn aros gyda fi’n hir wedi i mi adael."

Mae Gwobrau Arwain Cymru’n cydnabod arweinyddiaeth ragorol ar bob lefel ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru, gan ddathlu unigolion â sgiliau arwain ardderchog sydd wedi gwneud argraff fawr a gwahaniaeth positif o fewn eu mudiadau.

"Mae gan Gymru arweinwyr eithriadol ym mhob maes ac mae’r gwobrau hyn yn dathlu’r bobl sydd, diolch i’w sgiliau arwain rhagorol, wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu mudiad," dywedodd Barbara Chidgey, llefarydd ar ran Gwobrau Arwain Cymru, sef y consortiwm o fudiadau sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a ddatblygodd ac sy’n trefnu’r gwobrau.

"Fel arfer, mae safon yr ymgeiswyr wedi bod yn uchel dros ben gydag enwebiadau o bob rhan o Gymru. Mae’n terfynwyr i gyd wedi gwneud argraff â’u harweinyddiaeth ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cydnabod hynny gyda’r gwobrau hyn,"

Consortiwm o fudiadau sector preifat a chyhoeddus sy’n cynnwys Ysgol Fusnes Caerdydd yw Gwobrau Arwain Cymru. Dyma drydedd flwyddyn Ysgol Fusnes Caerdydd fel partner yn y consortiwm ac mae hefyd wedi noddi’r wobr Arweinyddiaeth mewn Busnesau sydd â mwy na 250 o weithwyr.

Dywedodd Yr Athro Robert Morgan, Deon Cysylltiol dros Gysylltiadau Allanol: "Fel sefydliad sydd wedi ymrwymo i ddarparu’r addysg busnes gorau i arweinwyr heddiw a’r dyfodol, rydym yn falch iawn i gefnogi Gwobrau Arwain Cymru. Mae’r Gwobrau’n talu teyrnged i’r rhai a fydd, heb amheuaeth, yn cael dylanwad uniongyrchol ar ddatblygiad Cymru yn y dyfodol."