Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dysgwyr yn cael dweud eu dweud

04 Awst 2010

Person reaading book in a library

Mae pobl sy’n ymwneud â dysgu’r Gymraeg yn cael y cyfle i ddylanwadu ar ddyfodol darpariaeth Cymraeg i Oedolion yng Nghymru, diolch i brosiect gan Brifysgol Caerdydd.

Mae tîm o ymchwilwyr yn Ysgol y Gymraeg wedi ennill grant gwerth mwy na £300,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal ymchwil i wella’r ffordd y caiff y Gymraeg ei haddysgu i oedolion.

Mae’r tîm, dan arweiniad Dr Diarmait Mac Giolla Chríost o Ysgol y Gymraeg, yn cynnwys Dr Rachel Heath-Davies a Dr Adrian Price o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg (wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg), ynghyd â’r Athro Alison Wray o’r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dywed Dr Diarmait Mac Giolla Chríost: "Bydd yr ymchwil yn edrych ar sut y gellir ymdrin â gwahaniaethau unigol rhwng dysgwyr, gan gynnwys eu cymhelliant, yn y dosbarth a pha ddulliau sydd o’r budd mwyaf i ddysgwyr."

Nod y prosiect dwy flynedd yw gwella’r ffordd y caiff Cymraeg i Oedolion ei haddysgu drwy dynnu sylw tiwtoriaid a’r rheiny sy’n llunio deunyddiau addysgu at yr ymchwil ryngwladol ddiweddaraf mewn perthynas ag addysgu iaith a hefyd drwy weithio gyda’i gilydd i rannu arfer da.

Dywed Dr Diarmait Mac Giolla Chríost: "O ran cael barn dysgwyr a thiwtoriaid, gobeithiwn y bydd ein canfyddiadau’n cael effaith ymarferol arwyddocaol ar ffyrdd o addysgu Cymraeg i oedolion yn y dyfodol, gan wella eu profiad yn y pen draw a helpu’r Gymraeg i dyfu.

"Mae’r maes hwn yn hynod bwysig i’r Gymraeg, ac rydym yn awyddus i gael barn cynifer o bobl â phosibl."