Skip to content
Skip to navigation menu

English

Nid yw dysgu yn rhan o’r gorffennol bellach

30 Awst 2011

Hayley Bassett - webHayley Bassett

Mae llwybr mynediad unigryw i addysg uwch wedi agor cyfleoedd newydd i fam o Bort Talbot a oedd yn meddwl ei bod wedi gadael dysgu yn y gorffennol amser maith yn ôl.

Mae Hayley Bassett, sy’n 40 oed, wedi llwyddo i gwblhau ‘Llwybr Sylfaen Archwilio’r Gorffennol’ drwy Ganolfan Caerdydd ar gyfer Dysgu Gydol Oes ac erbyn hyn mae’n cychwyn ar radd mewn Archaeoleg a Hanes yn y Brifysgol.

Mae’r Llwybr Sylfaen yn cael ei gynnal yn gydweithiol rhwng y Ganolfan ar gyfer Dysgu Gydol Oes ac Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd y Brifysgol. Cafodd ei gynllunio i roi cyfle i ddysgwyr sy’n oedolion gael profiad o addysgu a arweinir gan ymchwil yn uniongyrchol a symud tuag at astudio ar gyfer gradd mewn archaeoleg neu hanes.

Ni chafodd Hayley gyfle i barhau gydag addysg uwch yn syth ar ôl yr ysgol, ac am gyfnod bu’n ofalwr amser llawn i’w merch awtistig. Penderfynodd roi cynnig ar y Llwybr Sylfaen fel ffordd yn ôl i addysg a hi oedd un o’r myfyrwyr cyntaf i gofrestru yn y Ganolfan.

Fisoedd yn ddiweddarach yn unig, cafodd ei derbyn i astudio ar gyfer gradd ran-amser mewn Hanes Hynafol a Chanoloesol.

Mae hyblygrwydd y Llwybr Sylfaen wedi galluogi Hayley i reoli ei bywyd gartref yn ogystal â chyflawni rhywbeth iddi hi ei hun a gafodd ei roi i’r neilltu dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf. Dywedodd: "Ni chefais y cyfle i astudio yn y brifysgol yn syth ar ôl yr ysgol. Ymunais â’r llwybr fel allfa bersonol oherwydd ar ôl ychydig o flynyddoedd anodd iawn roedd fy hunanhyder yn isel iawn. Roeddwn yn hynod o nerfus ond yn fuan dechreuais i fwynhau’r dosbarthiadau. Mae’r cwrs wedi rhoi hyder yn fy ngallu i mi ac mae wedi peri i mi sylweddoli y gallaf gyflawni beth bynnag y mynnaf.

"Mae astudio hanes yn rhywbeth rwyf yn mwynhau’n fawr ac mae parhau â’r daith hon yn fy nghyffroi. Rwyf yn edrych ymlaen at fod yn fyfyriwr ‘go iawn’, ond mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i hefyd yn teimlo ychydig yn nerfus."

Bydd Hayley yn dechrau astudio yn y Brifysgol ym mis Medi. Mae hi’n credu, os ydych yn fodlon dysgu a gallwch ymrwymo i astudio, dylech chi achub ar bob cyfle a gaiff ei gyflwyno i chi.

Dolenni perthynol: