Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trin a thrafod yr amgylchedd

10 Mehefin 2011

trees

Dysgwch ragor am sut rydym yn gwneud ein Prifysgol yn fwy cynaliadwy - www.caerdydd.ac.uk/sustainability

Mae teclyn cyfrwng cymdeithasol newydd gan y Brifysgol, sy’n cysylltu’r cyhoedd ac yn eu galluogi i ryngweithio a thrafod beth sy’n bwysig iddynt, yn cael ei gyflwyno’n rhan o Wythnos Bioamrywiaeth Flynyddol Cymru.

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn gwahodd pobl i leisio’u barn yn rhan o brosiect UVoice.

Patricia Baker, chwaer yr Athro Susan Baker o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Phrif Ymchwilydd yn Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, a sefydlodd brosiect UVoice sy’n rhaglen ar ffôn symudol ac yn wefan.

Meddai’r Athro Baker, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae UVoice yn rhoi’r cyfle i bobl gofnodi eu barn a dweud wrth y gymuned o’u cwmpas beth maent yn ei werthfawrogi fwyaf am fywyd gwyllt a’r amgylchedd naturiol."

"Yn ogystal â lleisio barn, mae UVoice yn fodd o ofyn cwestiynau y gall cynulleidfaoedd ymateb iddynt ac mae’n galluogi pobl i rannu syniadau a safbwyntiau mewn fforwm agored ar-lein."

Cafodd cyfraniadau gan y cyhoedd eu cyflwyno mewn seminar o bwys yn y Brifysgol a gynhaliwyd i gyd-fynd ag Wythnos Bioamrywiaeth Cymru.

Yn y seminar, daeth dau o aelodau blaenllaw’r sefydliad ymchwil – yr Athro Mike Bruford o Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol a’r Athro Susan Baker o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – i ymuno â Dr Isabelle Durance sy’n Gymrawd Ymchwil yn y Sefydliad i gyflwyno gwahanol safbwyntiau am warchod bioamrywiaeth.

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy’r Brifysgol yn dod ag arbenigwyr blaenllaw ym maes cynaliadwyedd mewn deg o ysgolion y Brifysgol ynghyd i wthio ffiniau ymchwil traddodiadol am gynaliadwyedd a chanfod atebion i heriau adnoddau sy’n prinhau a newid yn yr hinsawdd. Hyrwyddir gwaith y Sefydliad Ymchwil gan ei noddwr Griff Rhys Jones.

Yn ogystal â chynnal gwaith ymchwil o’r radd flaenaf am gynaliadwyedd, mae’r Brifysgol yn ceisio dilyn egwyddorion datblygu cynaliadwy – wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol a rheoli ei gweithgareddau mewnol.

Mae system reoli amgylcheddol, camau i arbed ynni a dŵr, ailgylchu ein gwastraff a hyrwyddo trafnidiaeth fwy cynaliadwy i gyd yn rhan o ymdrechion y Brifysgol i fynd i’r afael ag amrywiaeth eang o faterion cynaliadwyedd.

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnal Wythnos Gynaliadwyedd flynyddol, sef wythnos o sgyrsiau, trafodaethau a dangos ffilmiau sy’n cynnwys holl gymuned y Brifysgol. Mae hefyd yn cynorthwyo Wythnos Gynaliadwyedd Llywodraeth Cymru drwy gydweithio ag unigolion, sefydliadau a chymunedau ledled Cymru i geisio creu cenedl fwy cynaliadwy.

Os oes diddordeb gennych ym mhrosiect UVoice, cewch lawrlwytho’r rhaglen am ddim ar eich iphone yn http://itunes.apple.com/ie/app/sustainable-places-research/id436421935?mt=8 neu http://places.uvoicenow.com/.

Cewch ragor o wybodaeth hefyd ar wefan Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Dolenni:

 
Sustainable Places Research Institute