Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau addysg gydol oes

26 Mawrth 2013

Yr Athro Patricia Price ac Alex Lamprey

Daeth dros 50 o ddysgwyr gydol oes i Seremoni Wobrwyo flynyddol Canolfan Addysg Gydol Oes Caerdydd yn ddiweddar i ddathlu eu cyflawniadau.

Achlysur ffurfiol yw’r seremoni i gydnabod myfyrwyr am eu cyflawniadau academaidd mewn amrywiaeth o feysydd pwnc gan gynnwys: Y Dyniaethau, Astudiaethau Cyfrifiadurol, Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd, Astudiaethau Busnes, Astudiaethau Cymdeithasol ac Ieithoedd.

Roedd Tystysgrifau Sylfaen, Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch, cymwysterau Ieithoedd Ewropeaidd a gwobrau adrannol ymysg y gwobrau a gyflwynwyd gan y gwestai arbennig, yr Athro Patricia Price, Dirprwy Is-ganghellor Profiadau Myfyrwyr a Safonau Academaidd.

Meddai Alex Lamprey, a dderbyniodd Tystysgrif Sylfaen mewn Seryddiaeth: "Cefais amser gwych yn y Seremoni Wobrwyo. Mae fy Nhystysgrif Sylfaen mewn Seryddiaeth yn llawer mwy na darn twt o bapur. Mae’n ‘sêl bendith’ yr wyf yn ei groesawu’n fawr ac mae’n cyfiawnhau’r holl waith caled, yr uchafbwyntiau, yr isafbwyntiau a’r terfynau amser y bu bron i mi eu methu! Roedd y noswaith yn gyfle gwych hefyd i gwrdd â phobl eraill tebyg i mi o feysydd amrywiol."

Mae pobl o amrywiaeth o gefndiroedd yn dewis astudio yn y Ganolfan Addysg Gydol Oes bob blwyddyn, gan gynnwys athrawon Prifysgol Caerdydd hyd yn oed. Eleni, roedd yn bleser gan y Ganolfan groesawu’r Athro Paul Atkinson o Brifysgol Caerdydd a enillodd ei Dystysgrif Addysg Uwch mewn Eidaleg.

Meddai’r Athro Atkinson: "Cyflwyno’r gwobrau fydda i’n ei wneud yn seremonïau’r Brifysgol gan amlaf, ond fi oedd yn cael fy ngwobrwyo eleni. Rwy’n credu’n gryf mewn addysg barhaus a minnau wedi ennill BA mewn astudiaethau opera drwy ddysgu o bell yn fy mhumdegau, yn ogystal ag astudio Groeg Fodern ers blynyddoedd lawer. Os oes modd, rwy’n meddwl y dylai athrawon prifysgolion fod yn fyfyrwyr hefyd. Mae straffaglu i gyflwyno traethodau ar amser, paratoi ar gyfer arholiadau a magu digon o blwc i siarad mewn dosbarth, yn ffordd dda o atgoffa’n hunain sut beth yw bod yn fyfyriwr. Braint oedd cael cwrdd â phobl oedd wedi manteisio ar y cyfle a gynigir gan y Ganolfan Addysg Gydol Oes i ennill gradd yng Nghaerdydd, a chael fy atgoffa bod y cyfle i fod yn fyfyriwr yn un hynod werthfawr i rai pobl."

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Addysg Gydol Oes