Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llais y Maes yn torri tir digidol newydd

04 Awst 2014

Llais y Maes_web

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi lansio'r papur newydd digidol cyntaf i gael ei gyhoeddi ar gyfer yr ŵyl, sef Llais y Maes.

Mae LlaisyMaes.com yn wefan ddwyieithog a fydd yn cael ei rhedeg gan dîm golygyddol sy’n cynnwys saith o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Daeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru at Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd gyntaf y llynedd i greu blog arbrofol ar yr ŵyl yng ngofal myfyrwyr. Ar ôl llwyddiant y prosiect, bydd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol a’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio papur newydd digidol llawn yn yr ŵyl eleni.

Bydd Llais y Maes yn rhoi golwg arall ar yr ŵyl, gan ddangos gwahanol ddigwyddiadau yn yr Eisteddfod yn ogystal â digwyddiadau ymylol, ynghyd â chyfweliadau, ffilmiau a ffotograffau sy’n cofnodi’r pethau mwyaf arbennig i’w gweld ar y Maes.

Meddai Toby Mott, myfyriwr israddedig o Gaerfaddon yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol: "Roeddwn eisiau cyfrannu at bapur newydd Llais y Maes, yn syml iawn, am mai dyma’r cyntaf o’i fath. Rwy’n gobeithio y bydd y cyfle i gynhyrchu papur newydd digidol ar gyfer un o wyliau diwylliannol gorau’r byd nid yn unig yn fodd i mi wella fy sgiliau newyddiadurol mewn amgylchedd proffesiynol, ond hefyd i gael gwybod beth sy’n cymell pobl i fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn."

Festivals_web

Bydd tîm Llais y Maes yn annog y bobl ar y maes i rannu eu straeon am yr Eisteddfod trwy gyfrwng negeseuon trydar @LlaisyMaes neu trwy ddefnyddio #llaisymaes ar Trydar neu Instagram. Trwy ddod â lleisiau’r bobl sy’n mynychu’r ŵyl ynghyd yn ogystal â’r rhai sy’n cynnig adloniant, gobeithio y bydd Llais y Maes yn creu darlun unigryw o’r dathliad diwylliannol blynyddol hwn.

Bydd hyfforddiant ym maes newyddiaduraeth a’r cyfryngau digidol o’r safon uchaf ar gael i’r myfyrwyr gan Emma Meese, Rheolwr y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, a Sali Collins, Darlithydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd.

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd yn ymchwilio i’r maes hwn ac mae’n cynnig cyfleoedd i rwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant i newyddiadurwyr cymunedol. Mae’r Ganolfan newydd ddarparu Cwrs Ar-lein Agored Enfawr (MOOC) ar Newyddiaduraeth Gymunedol, trwy gyfrwng FutureLearn y Brifysgol Agored, a denwyd bron i 9,000 o ddysgwyr o 113 o wledydd dros y byd. Hefyd mae Emma Meese, cyn Gynhyrchydd a hyfforddwr Cyfryngau Cymdeithasol y BBC, yn cynnig sesiynau hyfforddi trwy Gymru gan ganolbwyntio ar sgiliau digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn gweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy Sali Collins. Sali sy’n arwain y ddarpariaeth Gymraeg yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, a bydd yn lansio cwrs Astudiaethau Newyddiaduraeth Cymraeg i israddedigion eleni. Fel cyn Bennaeth Radio Wales a Golygydd ar BBC Radio 5 Live, mae gan Sali dros ugain mlynedd o brofiad fel uwch reolwr mewn materion cyfoes a newyddion yn y diwydiant darlledu, ac mae’n annog cenhedlaeth newydd o newyddiadurwyr i gael profiad gwaith yn y byd real.

Dolenni perthnasol

Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Llais y Maes

 

Tags