Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant dwbl i Undeb y Myfyrwyr

02 Ebrill 2012

SU team webCynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr gyda’u gwobr

Mae Caerdydd wedi ennill dwy wobr bwysig, sef Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn ar gyfer 2012 ac Undebwr Myfyrwyr Gorau Cymru yng Ngwobrau cyntaf UCM Cymru.

Dyfarnwyd yr acolâd buddugol yn y categori addysg uwch i Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn y gynhadledd UCM Cymru ddiweddar.

Barnwyd y gwobrau gan banel annibynnol yn cynnwys Stephen Brooks, cyfarwyddwr Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol yng Nghymru; Rachael Tooth, ymgynghorydd ar bolisïau addysg uwch dros HEFCE; a Joanne Simpson, gohebydd addysg ITV Wales.

Hefyd enillodd Swyddog Materion Academaidd a’r Brifysgol ar gyfer Undeb y Myfyrwyr, Samantha Reid, y wobr ar gyfer undebwr myfyrwyr gorau ar y cyd yng Nghymru yn y gynhadledd.

SU Sam Reid webSamantha Reid, Swyddog Materion Academaidd a’r Brifysgol

Fel rhan o’i rôl, mae Samantha wedi hyfforddi mwy na 500 o gynrychiolwyr cyrsiau ar sut i lywio seilwaith y brifysgol er mwyn ymladd dros eu hawliau, ac mae hi wedi gweithio i greu polisi dim goddefgarwch ar aflonyddu rhywiol yn Undeb y Myfyrwyr.

Hefyd cafodd ei hethol i wasanaethu fel un o ddau gynrychiolydd o Gymru ar Bwyllgor Gweithredol Cenedlaethol UCM ar gyfer 2012-13. Mae’r NEC yn sicrhau bod y sefydliad yn gwireddu’r mandadau polisi a osodwyd yn y gynhadledd genedlaethol flynyddol.

Dywedodd Llywydd UCM Cymru Luke Young: "Bu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gredyd i addysg uwch eleni. Mae cymorth ac ymroddiad i fyfyrwyr yn amlwg ym mhob maes undeb y myfyrwyr.

"Oherwydd gwaith yr Undeb, cafodd myfyrwyr eu hyrwyddo’n lleol a’u cynrychioli’n genedlaethol. Dylai holl swyddogion, staff a myfyrwyr yr Undeb fod yn falch iawn o’u cyflawniadau.

"Bu Samantha’n hyrwyddwr myfyrwyr ledled Cymru eleni, ac mae hi wedi ffynnu yn ei rôl fel Swyddog Materion Academaidd, gan graffu polisïau’r llywodraeth a’r brifysgol yn effeithiol. Mae ei hangerdd a’i hymroddiad dros wella mynediad at addysg yn ysbrydoliaeth.

"Mae swyddogion myfyrwyr ledled Cymru’n canmol gallu Sam yn haeddiannol i gyflawni pethau. Ni allaf feddwl am ymgeisydd gwell i fod yn weithredwr y flwyddyn."

Ychwanegodd y beirniaid: "Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi cael blwyddyn anhygoel. Mae ganddo dîm gwych o swyddogion a staff ymroddgar. Mae’r Undeb yn darparu ystod drawiadol o gyfleoedd i gorff y myfyrwyr, sy’n helpu integreiddio cymdeithasol wrth astudio, ond hefyd yn datblygu sgiliau a chyflogadwyedd ar gyfer y dyfodol.

"Gwnaeth Samantha argraff dda arnom. Mae’n amlwg ei bod yn swyddog materion academaidd ardderchog, ond eleni aeth hi y tu hwnt i hynny hefyd. Er enghraifft, ymgyrchodd yn ddiflino ar faterion ehangach megis cefnogi menywod mewn gwleidyddiaeth myfyrwyr."

Dywedodd Samantha: "Mae’n anrhydedd cael fy nghydnabod fel Undebwr Myfyrwyr y Flwyddyn yn enwedig gan ei fod yn rhywbeth rwyf yn mwynhau ei wneud ac yn hynod o angerddol yn ei gylch. Ond ar yr un pryd, mae cannoedd o swyddogion myfyrwyr ledled y wlad sydd yr un mor haeddiannol o’r math hwn o gydnabyddiaeth a heb eu gwaith caled ni fyddai mudiad y myfyrwyr mor gryf ag y mae heddiw."

Mae John McGann, swyddog clybiau a chymdeithasau Prifysgol Glyndŵr, yn rhannu anrhydedd Undebwr Myfyrwyr y Flwyddyn UCM Cymru.

Bydd enillwyr Gwobrau UCM Cymru yn cystadlu yn y Gwobrau UCM ledled y DU, a gynhelir yng Nghaerwysg ym mis Gorffennaf.

Dolenni Cysylltiedig

Undeb y Myfyrwyr

Gwefan Cynhadledd UCM Cymru

 

Tags