Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

09 Ionawr 2014

KTP web

Cafodd rhai o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (PTGau) mwyaf llwyddiannus y Brifysgol eu harddangos mewn digwyddiad yn y Brifysgol.

Cadeiriwyd y digwyddiad gan yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a bu busnesau ac academyddion sy’n cymryd rhan mewn PTGau yn rhannu eu profiad, yn tynnu sylw at eu cyflawniadau, ac yn codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer cydweithio rhwng busnesau ac academyddion.

Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Howard Nicholls, Cynghorydd PTGau Rhanbarthol ar gyfer rhanbarthau De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru, Nick Battersby, Rheolwr Gyfarwyddwr REID Lifting, yr Athro Omer F. Rana, Athro Peirianneg Perfformiad ym Mhrifysgol Caerdydd, a Harsha Siani, Cydymaith PTGau gyda Gama Healthcare.

Arweiniodd PTG gyntaf REID Lifting gyda’r Ysgol Beirianneg at y cwmni’n ennill Gwobr y Frenhines am Fenter am Arloesi yn 2013, am greu system godi ysgafn, gludadwy, a ddatblygwyd yn ystod y prosiect. Yn ogystal â’r llwyddiant hwn, yn ddiweddar mae’r cwmni wedi dechrau ail brosiect PTG gydag Ysgol Fusnes Caerdydd.

Dywedodd Nick Battersby: "Penderfynom weithio gyda Phrifysgol Caerdydd oherwydd ei harbenigedd, ei chyfleusterau profi rhagorol a’i henw da am gynhyrchu graddedigion peirianneg o ansawdd uchel. Mae PTGau wedi ein galluogi i feithrin perthynas gref â Phrifysgol Caerdydd, rydym wedi gweld bod yr academyddion yn hawdd gweithio â nhw, ac yn bwysicaf oll, mae’r Brifysgol yn awyddus iawn i ymgysylltu â diwydiant."

Mae gan Gaerdydd bortffolio trawiadol o PTGau a Swyddfa PTGau benodol sy’n rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth o gychwyn pob prosiect hyd at ei gwblhau. Mae PTGau yn agored i unrhyw ddisgyblaeth academaidd ac mae nifer cynyddol o brosiectau PTGau yn cael eu cynnal o fewn Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, a Choleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Karen Holford: "Mae PTGau yn gyfle i academyddion weithio ar broblemau busnes gwirioneddol a sefydlu cysylltiadau gwerthfawr rhwng Prifysgol Caerdydd a diwydiant. Mae PTGau wedi fy ngalluogi i gyhoeddi papurau mewn cyfnodolion tra’n sefydlu cysylltiadau pellach fyth â diwydiant. Mae’r manteision a’r cyfleoedd y gellir eu cyflawni ar gyfer y byd academaidd yn ogystal â busnesau yn ddiddiwedd."

Ychwanegodd Paul Thomas, sy’n Rheolwr Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd: "Dangosodd y digwyddiad lwyddiant sylweddol y PTGau sydd wedi’i gyflawni yng Nghaerdydd a datgelodd yr effaith gadarnhaol y gall prosiect PTG ei chael ar fusnesau a’r byd academaidd. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gefnogi a datblygu prosiectau PTGau llwyddiannus gyda chwmnïau bach a mawr fel ei gilydd, a pharhau i sefydlu perthnasoedd gwaith hirdymor rhwng Prifysgol Caerdydd a diwydiant."

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan dîm PTGau Prifysgol Caerdydd ac a gefnogwyd gan Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd, hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb agored ar fanteision cyflwyniadau cydweithio academaidd a busnes. Ymunodd Karen Padmore, Cyfarwyddwr Gweithrediadau HPC Wales, Jarmila Davies, Uwch Reolwr Ymgysylltiad Academaidd Llywodraeth Cymru, a Nick Bourne, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Masnachol ym Mhrifysgol Caerdydd, â’r siaradwyr ar gyfer hyn.

Dolenni cysylltiedig

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ym Mhrifysgol Caerdydd