Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lolfa’r dyfodol

14 Tachwedd 2011

SU - webMae’r sgrin gyffwrdd maint bwrdd yn un o sawl nodwedd yn y Lolfa newydd

Mae llecynnau fel cabanau gofod lle gall myfyrwyr ddefnyddio Skype, a sgrin gyffwrdd maint bwrdd cegin, ymhlith rhai o’r nodweddion mewn lolfa fodern yn Undeb y Myfyrwyr.

Cafodd y Lolfa ei chreu o ganlyniad uniongyrchol i adborth gan fyfyrwyr rhyngwladol ac mae wedi trawsnewid hen ystafell gemau a snwcer yr Undeb i fod yn safle cymdeithasol cwbl fodern sy’n adlewyrchu poblogaeth amlddiwylliannol Caerdydd. Cafodd ei hagor yn swyddogol gan Is-ganghellor Caerdydd, Dr David Grant, ar 14 Tachwedd 2011.

Yn ogystal â chynnig cyfleusterau modern i holl fyfyrwyr Caerdydd, mae’r Lolfa wedi ymateb i alwadau penodol gan fyfyrwyr rhyngwladol am ragor o le cyffredin yn ogystal â man a allai hwyluso gwaith grŵp a chymdeithasu.

Mae ei nodweddion yn cynnwys parthau penodol sy’n rhoi lle cartrefol a phersonol lle gall myfyrwyr gysylltu â’u teuluoedd drwy Skype. Mae map enfawr o’r byd sy’n llawn delweddau o famwledydd y myfyrwyr yn ganolbwynt yn y lolfa ac mae’n cynnwys goleuadau LED sydd wedi’u rhaglenni i gyd-fynd â symudiad yr haul, gan awgrymu pa amser o’r dydd yw hi mewn gwahanol ranbarthau o’r byd. Ni chaniateir alcohol yn y Lolfa ychwaith.

Yn ôl Ben Eagle, rheolwr digwyddiadau Undeb y Myfyrwyr a rheolwr prosiect y lolfa newydd: "Mae’r cysyniad yn deillio o adborth a roddwyd i swyddogion myfyrwyr y llynedd. Er bod yr adborth yn awgrymu bod yr Undeb yn wych i’r myfyriwr nodweddiadol, nid oedd yn bodloni rhai anghenion. Yn ogystal â’r myfyrwyr rhyngwladol, roedd clybiau chwaraeon a chymdeithasau eisiau rhywle i gwrdd. Roedd pobl hefyd eisiau ystafell gyfrifiaduron nad oedd yn teimlo fel ystafell gyfrifiaduron - rhywle lle gallent fynd ar-lein mewn lle cymdeithasol, heb deimlo eu bod mewn lle gwaith ac yn eistedd o flaen rhesi o sgriniau."

Mae’r lolfa yn cynnig amrywiaeth o leoedd i fyfyrwyr. Mae sgriniau arddangos wedi’u gosod yn waliau dau o’r ystafelloedd cyfarfod ac mae sgriniau ar gyfer pedwar o bobl yn y llecynnau mwyaf - sy’n ddelfrydol i grwpiau sydd am gwrdd yn anffurfiol.

Mae mannau gwefru ar gyfer iPads ac iPhones ac mae’r gegin wedi’i datblygu’n lle byd-eang sy’n mynd y tu hwnt i wahaniaethau diwylliannol ac mae’n cynnwys teledu 42 modfedd ar y wal yn ogystal â phrif fwrdd cyffwrdd rhyngweithiol.

Meddai Sandra Elliott, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Mae gan Gaerdydd fyfyrwyr amrywiol sy’n dod o bob cwr o’r byd. Mae’r Lolfa newydd hon yn cynnig cyfle gwych i fyfyrwyr gymysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’n denu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i Undeb y Myfyrwyr ac yn rhoi’r dechnoleg ddiweddaraf i fodloni anghenion astudio a chymdeithasol pob myfyriwr."

The Print Centre, Caerdydd sy’n noddi’r Lolfa.

Dolenni cysylltiedig

Undeb y Myfyrwyr

Myfyrwyr Rhyngwladol

 

Tags