Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae’r ffordd rydych chi’n cael mynediad i wybodaeth Adnoddau Dynol a’r Gyflogres yn newid

18 Mawrth 2013

Pobl Caerdydd

O’r wythnos hon mae’r ffordd rydych chi’n cael mynediad i’ch gwybodaeth Adnoddau Dynol a Chyflogres yn newid. Mae Karen Cooke, Arweinydd Newid Busnes ar gyfer Pobl Caerdydd yn dweud rhagor wrthon ni:

O heddiw ymlaen byddwch chi’n dechrau cael mynediad i elfennau o’ch gwybodaeth bersonol fel eich cyfeiriad, eich manylion cysylltu a gwybodaeth sy’n berthnasol i’ch rôl drwy system newydd Adnoddau Dynol a Chyflogres Pobl Caerdydd. Dyma’r gwelliant arwyddocaol cyntaf yn y ffordd y mae staff yn cael mynediad i’w gwybodaeth bersonol ac yn ei rheoli ym Mhrifysgol Caerdydd.

Er mwyn paratoi at y system newydd mae’r cydweithwyr yn swyddfa ganolog Adnoddau Dynol ac yn eich ardal leol sy’n ymdrin â materion Adnoddau Dynol wedi bod yn gwirio cywirdeb ychydig o’r data sydd wedi cael eu symud i’r system newydd. Fel y gallwch ddychmygu mae hon wedi bod yn dasg sylweddol i gorff sydd â 6,500 o staff a’r flaenoriaeth fu gwirio bod y wybodaeth sy’n gysylltiedig â chyflogau’n gywir.

Er mwyn sicrhau bod Adnoddau Dynol yn gallu rhoi cymorth i staff ledled y Brifysgol yn effeithlon ac yn effeithiol o ran gwirio a newid eu data personol, bydd y system yn mynd yn fyw fesul cam i rannau gwahanol o’r Brifysgol fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 19 Mawrth – Gwasanaethau Proffesiynol

Dydd Mawrth 2 Ebrill – Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Dydd Llun 15 Ebrill – Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Dydd Llun 29 Ebrill – Coleg y Gwyddorau Ffisegol

O’r dyddiadau uchod byddwn yn gofyn i chi wirio eich data personol a sicrhau eu bod yn gywir.

I’ch helpu i ddysgu sut mae gwneud newidiadau, rydym wedi creu modiwlau e-ddysgu (cewch ragor o wybodaeth am sut i gael mynediad i hyn yma).

Yn anochel, gyda chymaint o ddata ac ystod gymhleth o fanylion bydd pethau y bydd angen eu newid o hyd. Os mai newid syml sydd i’r wybodaeth hon fel gwall sillafu yn eich cyfeiriad neu fod eich cod post yn y lle anghywir, yna gallwch chi wneud y newidiadau hyn eich hun. Ond, os gwelwch wallau mewn unrhyw ran o’r wybodaeth gytundebol bydd angen i chi gysylltu ag Adnoddau Dynol ar people@cardiff.ac.uk a nodi beth sydd angen ei newid yn eich barn chi. Hefyd gallwch holi eich cyswllt Adnoddau Dynol lleol yn y lle cyntaf os yw hi’n well gennych. 

Un o’r newidiadau angenrheidiol y bydd staff yn sylwi arno yw Teitl Swydd yn adran Fy Mhroffil Swydd y system. Er enghraifft os mai Uwch Ddarlithydd yn Hanes yr Hen Fyd yw teitl llawn eich swydd bydd y system yn dweud Uwch Ddarlithydd. Bydd hi’n dal yn bosib i chi weld teitl llawn eich swydd drwy hofran ar yr 'i'     las sydd ar ddiwedd y llinell teitl swydd a welir yn yr enghraifft isod:

Cardiff People Screen

Mae’r modiwlau e-ddysgu’n gwbl ddwyieithog a gallwch eu cwblhau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ond yn Saesneg yn unig y gallwch wirio eich data personol ar-lein. Pan awn yn fyw gyda fersiwn lawn porth hunanwasanaeth Pobl Caerdydd yn yr haf bydd hyn yn ddwyieithog fel y bo’r feddalwedd yn caniatáu. Os yw staff yn dymuno gwirio eu data personol eu hun drwy gyfrwng y Gymraeg yna gallant gysylltu ag Adnoddau Dynol i wneud hyn drwy gopi caled.

Gall staff gael mynediad i’r e-ddysgu drwy Learning Central

Gall staff gael mynediad i system Adnoddau Dynol a Chyflogres Pobl Caerdydd drwy fynd i: https://pobl.cardiff.ac.uk/ a mewngofnodi gan ddefnyddio eu henw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer rhwydwaith y brifysgol. Fodd bynnag, ni ddylid gwneud hyn cyn i chi gwblhau’r modiwlau e-ddysgu.

Tags

Newyddion Diweddaraf