Skip to content
Skip to navigation menu

English

Parc y Maendy

21 Rhagfyr 2009

Braslun posibl o’r tu blaen i Heol y Maendy.Braslun posibl o’r tu blaen i Heol y Maendy. (Llun: Powell Dobson)

Mae’r Brifysgol wedi cyflwyno cynlluniau ar gyfer ei chynnig i ddatblygu campws newydd er mwyn rhoi lle a chyfleusterau i academyddion ymdrin â rhai o faterion ymchwil pwysicaf y byd.

Mae’r cais, sy’n amlinellu’r cynnig i ddatblygu tir ym meddiant y Brifysgol ger Heol y Maendy, newydd gael ei gyflwyno i Gyngor Caerdydd er mwyn iddynt benderfynu arno.

Os caiff ei gymeradwyo, byddai’r campws newydd, a fyddai’n cael ei alw’n Barc y Maendy, yn arwain ar ymchwil yn bennaf. Byddai Parc y Maendy yn rhoi lle i rai o grwpiau ymchwil presennol y Brifysgol weithio gyda’i gilydd a chaniatáu i dimau newydd achub ar y cyfle i ddatblygu prosiectau newydd.

Agwedd allweddol arall ar y prif gynllun yw cynnwys y cyhoedd. Byddai’r safle’n hygyrch ac yn creu lle ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ar ganlyniadau ymchwil y Brifysgol. Byddai gan yr adeilad cyntaf a gynlluniwyd ar gyfer y safle, sydd wedi cael ei enwi’n Adeilad y Porth tan hyn, le ar gyfer arddangosfeydd, arddangosiadau a sgyrsiau.

Y cysyniad tu ôl i’r campws newydd arfaethedig yw parcdir. Byddai adeiladau’n gwneud y mwyaf o olau ac awyru naturiol. Byddent yn cael eu hadeiladu yn unol â’r safon "rhagoriaeth" uchaf o dan BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu). Byddai’r adeiladau’n cael eu cysylltu gan gyfres o fannau agored wedi eu tirlunio, a fyddai’n caniatáu rhwydweithio a rhannu syniadau.

Byddai’r safle hefyd yn helpu i ddenu’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr mwyaf blaengar y byd i Brifysgol Caerdydd. Byddai cyfleusterau yno i ymchwilwyr ôl-raddedig ac mae cynlluniau ar gyfer Adeilad y Porth yn cynnwys canolfan i helpu ymchwilwyr ddatblygu eu sgiliau.

Mae’r tir ar gyfer y datblygiad arfaethedig yn 8.9 erw, ychydig i’r gogledd o’r Ysgol Optometreg ar Heol y Maendy. Yn dir diwydiannol yn flaenorol nad yw’n cael ei ddefnyddio bellach, byddai’r cynigion yn helpu i adfywio prif safle yng nghanol Caerdydd. Mae’r prif gynllun yn ymgeisio am gyfanswm o 60,000 metr sgwâr mewn sawl adeilad a fydd yn cael eu cyflwyno dros y 15 i 20 mlynedd nesaf. Mae’n ffurfio rhan o raglen ehangach y Brifysgol ar gyfer datblygu cyfalaf, sef "Gorwelion Campws", a gefnogwyd gan gyllid oddi wrth lywodraethau Cymru a’r DU. I gael rhagor o wybodaeth am holl brosiectau Gorwelion Campws, ewch i http://www.cardiff.ac.uk/campushorizons/index.html.

Datblygwyd y prif gynllun gyda’r cyfranogion cynllunio o Gaerdydd, Powell Dobson. Trefnwyd cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus gyda phreswylwyr yn ardal Heol y Maendy er mwyn rhoi gwybodaeth iddynt am y cynlluniau. Disgwylir penderfyniad Cyngor Caerdydd ar y prif gynllun yn y Flwyddyn Newydd. Mae’r Brifysgol yn gobeithio gwneud rhagor o gyhoeddiadau, gan gynnwys yr athrofeydd ymchwil cyntaf a fyddai’n ymgartrefu yn Adeilad y Porth yn y Flwyddyn Newydd.