Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb mawr ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr y celfyddydau a dyniaethau

15 Hydref 2013

Arts and Humanities Research Council Logo

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill cyllid sylweddol ar y cyd ar gyfer y celfyddydau a dyniaethau i gynorthwyo astudio ôl-raddedig i mewn i ein byd diwylliedig.

Dyfarnwyd cyllid o £14.2 miliwn i Gonsortiwm Cymru a De a Gorllewin Lloegr, lle mae Prifysgol Cymru wedi’i huno â saith prifysgol arall, sef Aberystwyth, Caerfaddon, Spa Caerfaddon, Bryste, Caerwysg, Reading a Southampton, gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) dros y pum mlynedd nesaf i gyflwyno goruchwyliaeth a hyfforddiant ôl-raddedig, a datblygu sgiliau o 2014.

Mae’r Consortiwm yn un o 11 o Bartneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTP) a saith Canolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDT) y dyfarnwyd cyfanswm o £164 miliwn o gyllid ar eu cyfer gan yr AHRC.

Bydd Consortiwm Cymru a De a Gorllewin Lloegr yn cynnig ysgoloriaethau ymchwil ôl-raddedig a hyfforddiant ar draws ystod lawn disgyblaethau’r AHRC, gyda phwyslais cryf ar gydweithio rhwng aelodau’r consortiwm a’r 19 sefydliad partner, gan gynnwys y BBC, Cadw, Opera Cenedlaethol Cymru, CyMal (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru); Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Postgraduate Prospectus webDywedodd yr Athro George Boyne, Dirprwy Is-ganghellor y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol: "'Rwy’n falch iawn bod Caerdydd yn rhan o’r Consortiwm newydd. Bydd y cynllun hwn yn rhan annatod o hyfforddi a datblygu'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr doethurol y celfyddydau a’r dyniaethau, ac mae Caerdydd mewn safle da i ddefnyddio ei harbenigedd ymchwil sylweddol i feithrin y ddawn newydd hon."

Bydd y cyllid, sy’n gyfwerth â 200 o ysgoloriaethau ymchwil newydd, yn caniatáu ar gyfer cymorth ôl-raddedig arloesol, gan gynnwys datblygu sgiliau ehangach, fel gweithio mewn partneriaeth a sgiliau iaith, a phrofiadau mewn gweithio y tu allan i academia trwy leoliadau yn y diwydiant ac yn rhyngwladol.

Canmolwyd cais llwyddiannus y Consortiwm am gyllid am ei "strategaeth gyson ac argyhoeddiadol ar gyfer darparu amgylchedd hyfforddi o ansawdd uchel iawn ar gyfer ôl-raddedigion."

Dolenni cysylltiedig

Astudio Ôl-raddedig

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

 

Tags