Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25 Tachwedd 2011

1011.10Abcam_ntreharne025 WEB NEW

Mae Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd arloesol yng Nghaerdydd (ECSCRI) ar fin cael ei gryfhau’n sylweddol yn sgil dyfodiad Dr Matt Smalley.

Bydd Dr Smalley yn arwain tîm sy’n ymchwilio i ganser y fron pan fydd yn ymuno ag ECSCRI yn y Sefydliad yn y Flwyddyn Newydd.

Mae ECSCRI yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser, sef nifer bychan o gelloedd tiwmor sydd, yn ôl pob sôn, yn gyfrifol am sut mae canserau’n ffurfio, yn tyfu ac yn lledaenu. Dr Smalley, sydd ar hyn o bryd yn gweithio yng Nghanolfan Ymchwil Breakthrough ym maes Canser y Fron yn Sefydliad Ymchwil Canser Llundain, yw un o’r unigolion mwyaf blaenllaw o ran astudio bôn-gelloedd a chanser y fron.

Meddai Dr Smalley: "Sut mae bôn-gelloedd arferol yn troi’n fôn-gelloedd canser sydd o ddiddordeb i mi. Yn y bôn, rydw am ddeall beth sy’n ymyrryd ag ymddygiad bôn-gelloedd arferol wrth i diwmor ffurfio. Mae hyn nid yn unig yn arwain at greu celloedd canser y fron sy’n gallu dynwared ymddygiad bôn-gelloedd – bôn-gelloedd canser – ond hefyd at y llu o wahanol fathau o ganser y fron."

Bydd Dr Smalley yn arwain ei dîm fel Uwch-ddarlithydd. Bydd yn gweithio yn Ysgol y Biowyddorau yn y lle cyntaf ac wedyn yng nghartref newydd ECSCRI yn Adeilad Hadyn Ellis, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Dywedodd Dr Smalley fod yr Athro Trevor Dale yn Ysgol y Biowyddorau wedi sôn wrtho am ECSCRI.

Meddai: "Roedd gennyf rôl ôlddoethurol yn labordy Trevor yn Llundain rhwng 1997 a 2002. Rydyn ni’n parhau i fod yn ffrindiau da ac fe soniodd wrtha i unwaith am ECSCRI. Mae cael fy mhenodi ar gyfer y Sefydliad newydd hwn yn gyfle gwych i weithio gyda rhai unigolion blaenllaw yng Nghaerdydd, yn enwedig Alan Clarke, Trevor Dale a Richard Clarkson. I ddweud y gwir, bydd amrywiaeth y cydweithwyr posibl yma yn fy ngalluogi i ehangu fy ymagweddau yn fy ngwaith ymchwil.

"Rwy’n gobeithio denu un neu ddau o gydweithwyr fel man cychwyn wrth adeiladu fy nhîm. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr – mae’r ffaith fod y Brifysgol wedi sefydlu’r Sefydliad hwn i ganolbwyntio ar yr elfen benodol hon o wyddoniaeth canser yn gam cyffrous dros ben."

Meddai Cyfarwyddwr ECSCRI, yr Athro Alan Clarke: "Mae denu rhywun fel Matt Smalley yn bluen yn het ein Sefydliad. Fe’i cydnabyddir ar draws y byd am sut mae’n defnyddio theori bôn-gelloedd canser mewn cysylltiad â chanser y fron. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ef a gweld canfyddiadau cyffrous newydd."

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd