Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud arian a darganfod meddyginiaethau newydd

26 Tachwedd 2010

Yr Athro Sir Chris Evans OBEYr Athro Sir Chris Evans OBE

Mae tri o enwau blaenllaw'r diwydiant fferyllol yn dod i Gaerdydd i rannu eu harbenigedd ym maes troi datblygiadau gwyddonol allweddol yn fentrau busnes llwyddiannus.

Bydd y digwyddiad, Making Money and Discovering New Medicines, yn cael ei gynnal ym mis Ionawr. Mae wedi ei anelu at ymchwilwyr sydd wedi hen ennill eu plwyf, graddedigion PhD, ac unrhyw rai sydd â diddordeb mewn entrepreneuriaeth wyddonol.

Y tri siaradwr fydd:

Yr Athro Syr Chris Evans OBE: Mae Syr Chris a'i dîm ‘Excalibur’ wedi adeiladu dros 40 o gwmnïau gwyddorau bywyd o ddim — cwmnïau a oedd, yn eu hanterth, yn werth dros £3 biliwn ac yn datblygu dros 200 o brosiectau meddygol newydd. Mae oddeutu 20 o'r busnesau wedi eu rhestru ar bum gwahanol gyfnewidfa stoc. Mae Excalibur yn rheoli €450m o Gyllid Ewrop.

Yr Athro Chris WoodYr Athro Chris Wood

Yr Athro Chris Wood: Sylfaenydd ‘Biovision Inc’, a ddatblygodd gyfrwng newydd ar gyfer trin lewcemia. Cafodd y cwmni ei gaffael gan gwmni bio-fferyllol o bwys. Mae'r Athro Wood hefyd yn gadeirydd cronfa fuddsoddi newydd yn y sector technoleg a gwyddorau bywyd.

Y Dr Timothy McCarthy: Uwch Gyfarwyddwr a Phennaeth Delweddu a Thechnolegau Clinigol, yn adran Meddygaeth Folecwlar cwmni Pfizer . Yn gemegydd organig o ran hyfforddiant, cafodd y Dr McCarthy brofiad yn y meysydd academaidd a diwydiannol cyn dod i'w swydd bresennol gydag un o gwmnïau fferyllol mwyaf blaenllaw'r byd.

Mae'r digwyddiad wedi ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol, fel rhan o ymgyrch i gynyddu diddordeb mewn entrepreneuriaeth yn y gymuned academaidd. Mae'n cael ei drefnu gan yr Athro Chris McGuigan, o'r Ysgol Fferylliaeth, sydd â'i hanes cryf ei hun o ddatblygu cyffuriau masnachol. Mae dau o'i gynhyrchion, sy'n gweithredu yn erbyn HCV a'r eryr, yn tynnu tua diwedd y cyfnod arbrofi arnynt.

Y Dr Timothy McCarthyY Dr Timothy McCarthy

Meddai'r Athro McGuigan: "Mae'r siaradwyr ymysg yr enwau mwyaf ym maes datblygu fferyllol. Fe gychwynnodd yr Athro Chris Wood gyda dim ond ychydig ddoleri, ac mae wedi adeiladu busnes rhyngwladol tra llwyddiannus. Mae'r Athro Syr Chris Evans wedi bod yn gysylltiedig ag oddeutu 200 o gwmnïau deillio yn ystod ei yrfa. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad ym maes datblygiad masnachol o syniadau gwyddonol, a dylai eu barn fod o ddiddordeb i unrhyw un sydd ag uchelgais mentergar."

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Ionawr 20fed o 2pm ymlaen, gyda chinio canol dydd ymlaen llaw. Gallwch gofrestru'n ddi-dâl drwy gysylltu â'r Athro Ysgol McGuigan yn Ysgol Fferylliaeth Cymru ar 029 208 74537.

Tags