Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynlluniau Marshall

23 Hydref 2009

Rachel Kincaid and Christina Thatcher

Mae dau fyfyriwr o’r Unol Daleithiau sydd wedi ennill Ysgoloriaethau Marshall clodfawr newydd ddechrau astudio yng Nghaerdydd.

Bydd Rachel Kincaid, o Ohio, yn astudio M.A. mewn Ethnogerddoleg yn yr Ysgol Gerdd. A bydd Christina Thatcher, o Pennsylvania, yn astudio M.A. mewn Addysgu ac Ymarfer Ysgrifennu Creadigol, a gaiff ei gyflwyno gan yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Ysgoloriaeth Marshall yw un o’r anrhydeddau uchaf y gall israddedigion o’r Unol Daleithiau ei ennill. Tua 40 yn unig sy’n cael eu cyflwyno bob blwyddyn, gan alluogi myfyrwyr mwyaf galluog y wlad i gwblhau dwy flynedd o astudio graddedig mewn sefydliadau o’u dewis yn y DU. Mae Rachel, sydd wedi cyfansoddi darnau i’w perfformio yn yr UDA, y DU a’r Almaen, yn bwriadu astudio sut mae pobl yn profi cerddoriaeth, yn ogystal â phwysigrwydd cerddoriaeth mewn diwylliannau y tu allan i’r byd gorllewinol. Mae hi eisiau dealltwriaeth well o sut i gysylltu cerddoriaeth gyda chynulleidfa ehangach yn yr UDA.

Bwriad Christina, sy’n fardd ac yn awdur straeon byrion a gwaith ffeithiol, yw sefydlu sefydliadau celfyddyd greadigol mewn ardaloedd trefol amddifad yn yr UDA. Bydd hi’n ymchwilio i fanteision ysgrifennu creadigol yn ysgolion uwchradd y DU.

Mae’r ddwy yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd o’u blaenau. Dywedodd Rachel: "Mae’r Ysgolheigion Marshall eraill yn grŵp amrywiol a galluog tu hwnt o bobl ac rwyf yn lwcus iawn fy mod wedi cael y cyfle i ddod i’w hadnabod." Dywedodd Christina: "Mae Caerdydd yn lle croesawgar a bywiog iawn i fyw ynddo."

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwr Adran Gyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol y Brifysgol: "Mae’n deyrnged ardderchog i’r Brifysgol i groesawu dau Ysgolhaig Marshall mewn un flwyddyn. Mae hefyd yn hynod gyffrous oherwydd bod Rachel a Christina yn unigolion mor ymroddedig a deinamig."

Tags