Skip to content
Skip to navigation menu

English

Uno mewn ymchwil

14 Chwefror 2014

Match Made

Mae’r Athro Kevin Passmore a Dr Garthine Walker, sy’n haneswyr – ac yn ŵr a gwraig – o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd wedi derbyn Cymrodoriaethau Ymchwil clodwiw Leverhulme i ddatblygu eu meysydd ymchwil.

Bydd Dr Garthine Walker, sy’n ddarlithydd hanes, yn ymchwilio ac ysgrifennu hanes trais rhywiol yng Nghymru a Lloegr. Bydd Dr Walker yn ymchwilio i’r newidiadau cymhleth yn y ffordd y cafodd trais ei drin mewn cyfraith a diwylliant rhwng 1500 a 1800. Mae ysgrifennu hanes trais wedi achosi problemau i haneswyr oherwydd bod gweithredoedd rhywiol a orfodir, treisgar, ymyrrol, a/neu ddigroeso wedi bod yn hysbys ym mhob cyfnod hanesyddol.

Drwy archwilio amrywiaeth gyfoethog o dystiolaeth hanesyddol – o gofnodion llysoedd a llawlyfrau cyfraith i lythyrau preifat, adroddiadau papurau newydd a nofelau – bydd Dr Walker yn dangos bod gan drais hanes, ond nid o reidrwydd yr hanes y byddem yn ei ddisgwyl. Gellir deall neu brofi hyd yn oed pethau sy’n edrych yn debyg ar yr wyneb mewn modd gwahanol ar adegau penodol ac mewn mannau ac amgylchiadau penodol.

Bydd yr Athro Kevin Passmore, sy’n athro hanes, yn cychwyn ei brif waith ymchwil ar y Llinell Maginot mewn Hanes, Diwylliant a Chof ym mis Medi 2014. Adeiladwyd y Llinell Maginot gan lywodraeth Ffrainc yn y 1930au. Wrth gwrs, yn haf 1940, llwyddodd ymosodiad chwim gan yr Almaen drwy Wlad Belg i orasgellu’r Llinell Maginot, a threchwyd Ffrainc o fewn ychydig wythnosau. Mae’r amddiffynfeydd yn ymddangos fel rhywbeth amherthnasol, yn symbol o fyopia milwrol a gwrthod edrych yn uniongyrchol ar hanfodion y byd modern.

Fodd bynnag, er na welodd yr amddiffynfeydd lawer o ymladd, roeddent yn hynod bwysig yn strategol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol, nid yn unig yn Ffrainc ond yn rhyngwladol. O ganlyniad, mae’r Llinell Maginot yn cynrychioli ffocws delfrydol ar gyfer astudiaeth ryngddisgyblaethol ac mae’n darparu cipolwg ar hanes Ffrainc ac Ewrop.

Mae Prif Gymrodoriaethau Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme yn galluogi ymchwilwyr hirsefydlog yn y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol i ymroi i brosiect ymchwil unigol o wreiddioldeb ac arwyddocâd rhagorol. Mae llawer o gystadleuaeth ar eu cyfer ac mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynrychioli ystod eang o ymchwilwyr nodedig eithriadol.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

 

Tags