Skip to content
Skip to navigation menu

English

Medal ar gyfer gweithgareddau Olympaidd

04 Mai 2012

Medal for Olympic activities WebGwersyll ymarfer Y Ffordd i Lundain, sy’n cael ei redeg yn y Brifysgol

Mae gwersyll ymarfer sy’n cael ei redeg gan y Brifysgol i helpu bocswyr amatur addawol o wledydd datblygol i gymhwyso ar gyfer Gemau Olympaidd 2012 wedi ennill gwobr.

Rhoddwyd Medal Efydd i wersyll ymarfer ‘Y Ffordd i Lundain’ ar gyfer Gwobr y Cyngor Prydeinig am Gydweithio Rhyngwladol Arloesol yng Ngwobrau’r Podiwm.

Yn y gwersyll, sy’n cael ei redeg gan y Gymdeithas Focsio Amatur Ryngwladol a’i gefnogi gan Gymdeithas Focsio Amatur Cymru, defnyddiwyd cyfleusterau hyfforddi helaeth y Brifysgol ac fe’i cefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, a Chwaraeon Cymru.

Llwyddodd 68 o focswyr, yn ddynion a menywod o 44 o wahanol wledydd cynrychioliadol, i elwa ar y gwersyll ymarfer dwys am dair wythnos cyn y Gemau Olympaidd, sydd wedi’i gynllunio i ymbaratoi ar gyfer cystadlaethau cyn-cymhwyso’r Gemau Olympaidd.

Cawsant gyfle i ddefnyddio tri chylch bocsio, 15 sach ddyrnu a’r offer cyflyru diweddaraf. Roedd yr amserlen ymarfer yn cynnwys gwaith cyflyru, gwaith bag a phad, a phaffio, gyda thîm hyfforddi profiadol arbenigol yn gwylio, wedi’i arwain gan Hyfforddwr Cenedlaethol Cymru, Colin Jones, sy’n focsiwr Olympaidd wnaeth gystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Montreal ym 1976.

Dywedodd Pennaeth Chwaraeon Caerdydd, Stuart Vanstone, a dderbyniodd y wobr mewn seremoni yn Llundain: "Rydym ni’n falch iawn o gael ein cydnabod gerbron ein cyfoedion o’r sector am y gwaith a’r cynllunio sylweddol yng ngweithgareddau Olympaidd y Brifysgol. Mae pedair rhaglen Olympaidd yn cael eu cynnal yn y Brifysgol a fydd yn helpu i hyrwyddo’r Brifysgol, Caerdydd a Chymru ar raddfa fyd-eang. Mae gwersyll bocsio Y Ffordd i Lundain yn dangos cryfder sefydliadau rhanddeiliaid a phartneriaid yn cydweithio i gynnig cyfleoedd unigryw a chyffrous, ac rwy’n gobeithio y bydd yr ymgysylltu hwn yn parhau i fod yn etifeddiaeth o’r Gemau."

Yn ogystal â gwersyll ymarfer y Gymdeithas Focsio Amatur Ryngwladol cyn y gemau, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnal hyfforddiant amser gemau pêl-droed Olympaidd, ac yn croesawu’r sgwad pêl-fasged cadair olwyn Paralympaidd o Awstralia.

Ychwanegodd Stuart: "Mae gan y Brifysgol brofiad helaeth o groesawu timau chwaraeon rhyngwladol ac ystod o gyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel. Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu pêl-droedwyr o’r radd flaenaf a’r sgwad pêl-fasged cadair olwyn Paralympaidd o Awstralia i Gaerdydd a Chymru i baratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd."

Podiwm yw’r Uned Addysg Bellach ac Uwch ar gyfer Gemau 2012. Mae Gwobrau’r Podiwm yn ddathliad unigryw a mawreddog sy’n cydnabod rôl hanfodol colegau a phrifysgolion ledled y DU yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012.

Dolenni cysylltiedig

Gweithgareddau Olympaidd Prifysgol Caerdydd

Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Podiwm

 

Tags