Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11 Rhagfyr 2009

Athro Julie WilliamsAthro Julie Williams

Mae astudiaeth Brifysgol a lwyddodd i ddatgelu dau enyn newydd sy’n gysylltiedig â chlefyd Alzheimer wedi’i chydnabod gan gylchgrawn TIME Magazine fel un o’r 10 darganfyddiad meddygol newydd gorau yn ystod 2009.

Mae ymchwil y Brifysgol yn ymuno â rhestr fawreddog o ddarganfyddiadau meddygol newydd eraill a gydnabyddir gan gylchgrawn TIME Magazine. Maent yn cynnwys cael gwared ar atal ymchwil bôn-gell, ymchwil i frechlyn AIDS newydd, datblygu brechlyn H1N1 a darganfod cyffuriau newydd i ymdrin ag osteoporosis.

Roedd yr astudiaeth a arweiniwyd gan Yr Athro Julie Williams a’r Athro Mike Owen, yr Ysgol Feddygaeth, yr astudiaeth fwyaf ar y cyd ar draws genomau sy’n gysylltiedig â chlefyd Alzheimer gan gynnwys 16,000 o unigolion a datgelwyd dau enyn newydd sy’n gysylltiedig â chlefyd Alzheimer.

Cyn hyn, un genyn yn unig, sef APOE4, a ddangoswyd i fod yn ffactor risg ar gyfer clefyd Alzheimer. Dangosodd yr astudiaeth, am y tro cyntaf bod dau enyn arall, sef CLU a PICALM, yn gysylltiedig â chlefyd Alzheimer hefyd.

Roed y canlyniadau hyn yn rhai o’r cyntaf i ddeillio o ganolfan ymchwil blaenllaw newydd Cyngor Ymchwil Meddygol y Brifysgol.

Mae Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg yn y Brifysgol – yr unig Ganolfan Ymchwil Meddygol o’i math yng Nghymru, wedi’i hanelu’n benodol at harneisio’r chwyldro geneteg ar gyfer ymchwil i anhwylderau’r meddwl.

Agorwyd y ganolfan ym mis Ebrill 2009 o dan gyfarwyddiaeth yr Athro Mike Owen o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol ac fe’i lansiwyd yn swyddogol gan Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cymru bryd hynny.

Ceir rhestr lawn o 10 uchaf darganfyddiadau meddygol newydd cylchgrawn TIME Magazine 2009 yn: www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1945379_1944376,00.html