Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16 Rhagfyr 2009

Doctors discussing chart

Mae canolfan newydd sydd wedi’i chynllunio i gefnogi myfyrwyr meddygol a deintyddol gyda’u hastudiaethau wedi agor yn swyddogol yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau (dydd Mercher 16 Rhagfyr).

Mae’r Ganolfan Addysg Ôl-raddedig, prosiect ar y cyd rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn cyfuno gwasanaethau meddygol israddedig ac ôl-raddedig o dan un to yn Llandochau, gan gynnig pontio llyfn o addysg i hyfforddiant i fyfyrwyr, meddygon a deintyddion.

Mae’r ganolfan yn cynnwys Labordy Sgiliau Clinigol pwrpasol ar gyfer addysg feddygol a deintyddol sy’n galluogi myfyrwyr a staff meddygol a deintyddol i gael mynediad at yr adnoddau hyfforddi diweddaraf wrth iddyn nhw hyfforddi a pharhau i ddatblygu.

Mae hefyd yn cynnwys efelychydd oedolyn maint llawn i fyfyrwyr a staff ymarfer sut i wneud diagnosis a thrin sefyllfaoedd clinigol gwahanol.

Dywedodd yr Athro Derek Gallon, Deon Addysg Meddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth: "Rwyf yn falch iawn o agor canolfan addysg newydd Llandochau. Mae’n gyfleuster ardderchog sy’n atgyfnerthu ymrwymiad y Bwrdd Iechyd Lleol a Phrifysgol Caerdydd i ddarparu’r cyfleusterau gorau posibl i gyflawni’r safonau uchaf o hyfforddiant meddygol.

"Mae addysg a hyfforddiant yn allweddol i gyflawni safonau ardderchog o ofalu am gleifion a’u diogelwch. Sail i gyflawni ffocws a fydd yn ymateb i faterion y cleifion a datblygu gweithwyr proffesiynol iechyd y dyfodol yw’r ganolfan hon."

Dywedodd Jan Williams, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: "Bydd y ganolfan newydd yn cefnogi addysg israddedig a hyfforddiant ôl-raddedig i fyfyrwyr meddygol a deintyddol yn ogystal â myfyrwyr clinigol eraill.

"Diolch i’r cyfleusterau, gallwn gynnig cyfleoedd addysg a datblygu ardderchog i’n myfyrwyr a staff meddygol a fydd o fantais i gleifion yn yr hir dymor."

Mae’r ganolfan newydd yn rhan o gyfres o fuddsoddiadau mawr mewn cyfleusterau gan y Brifysgol er mwyn cefnogi myfyrwyr meddygol gyda’u hastudiaethau.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae myfyrwyr campws y Mynydd Bychan wedi manteisio ar agoriad theatr ddarlithio fodern yn ogystal â’r IVLounge sy’n darparu amgylchedd siop goffi o’r radd flaenaf i bob myfyriwr.

Yn ogystal, bwriedir datblygu Canolfan Addysg Feddygol newydd. Bydd y Ganolfan yn cynnwys llyfrgell newydd, labordai sgiliau clinigol ac efelychol, ac ystafelloedd seminar i fyfyrwyr yr holl ysgolion gofal iechyd ar gampws y Mynydd Bychan.

Unwaith bydd y ganolfan wedi’i chwblhau, bydd y llyfrgell yn cyfuno gyda llyfrgelloedd presennol Duthie a Thŷ Dewi Sant. Bydd y llyfrgell newydd, yr ystafelloedd efelychu ac ardaloedd astudio eraill ar agor i fyfyrwyr trwy’r dydd a’r nos. Bydd hefyd lle ar gyfer addysgu ôl-raddedig, fydd yn rhoi synnwyr o gysondeb yn eu hastudiaethau i fyfyrwyr.

Bydd yr holl wasanaethau cefnogi myfyrwyr yn symud o brif adeilad Mynydd Bychan i’r adeilad newydd gan ryddhau gofod yn y prif adeilad ar gyfer partneriaid y Brifysgol yn y GIG.