Skip to content
Skip to navigation menu

English

Drama feddygol

13 Mehefin 2011

Health impact of spending decisions

Efallai bod actorion wedi arfer â ffugio anafiadau a salwch ar gyfer y camerâu teledu – ond nid o reidrwydd er mwyn helpu’r genhedlaeth nesaf o feddygon Cymru wrth iddynt orffen eu hyfforddiant.

Mae myfyrwyr meddygaeth yn eu blwyddyn olaf yn y Brifysgol yn profi eu sgiliau a’u gweithdrefnau meddygol allweddol ar rai actorion yn ogystal â chleifion allanol go iawn ac aelodau’r cyhoedd sy’n cael gofal ar hyn o bryd yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae cleifion yn chwarae rhan hanfodol mewn sicrhau bod asesiadau’n ddilys. Caiff y myfyrwyr meddygaeth, fel rhan o’u harholiadau terfynol, eu profi ac ennill marciau yn ôl eu gallu i berfformio cyfres o weithdrefnau meddygol a gwneud diagnosis ynghylch cyflyrau cleifion.

"Mae chwarae rôl yn rhan bwysig o hyfforddiant myfyrwyr meddygaeth ond bydd defnyddio cleifion go iawn ar gyfer arholiadau terfynol myfyrwyr yn dangos eu cymhwysedd fel meddygon newydd," dywedodd Is-ddeon Addysg Feddygol y Brifysgol, Helen Sweetland.

"Maen nhw’n cael eu harholi ynghylch eu gwybodaeth glinigol yn ogystal â sgiliau cyfathrebu megis gofyn cwestiynau anodd neu breifat neu oresgyn unrhyw chwithigrwydd neu amharodrwydd.

"Nid yw’n ddigon i fyfyrwyr meddygaeth wybod neu wylio gweithdrefn – mae angen iddyn nhw ddangos eu bod yn gallu gweithredu," ychwanegodd.

Caiff yr arholiadau ymarferol eu hasesu gan staff meddygol a byddant yn cynnwys datrys problemau’n ymarferol ble mae myfyrwyr yn cael senario yn ymwneud â chlaf, trafod posibiliadau asesu a rheoli, ac wedyn yn dangos sgiliau asesu a thrin.

Dywedodd Matthew, claf o Gaerdydd a wirfoddolodd i gymryd rhan yn y prosiect, "Mae’n wych dod yma a helpu meddygon y dyfodol."

Cynlluniwyd yr Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig (OSCEs) i brofi ystod o sgiliau clinigol a chymhwysedd mewn sgiliau megis cyfathrebu, archwilio clinigol a gweithdrefnau meddygol.

Mae’r arholiadau hyn yn cynnwys cylch o weithfannau byrion ble caiff pob ymgeisydd ei arholi yn unigol. Mae’r arholwyr yn feddygon teulu a meddygon ysbyty o bob rhan o Gymru sy’n cymryd rhan yn gyson mewn addysgu myfyrwyr yng Nghaerdydd a rhannau eraill o Gymru.

Dolenni perthnasol