Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod rhagoriaeth feddygol

19 Mai 2011

Yr Athro Routledge yn derbyn ei wobr oddi wrth Lywydd RCGP, yr Athro Iona Heath.Yr Athro Routledge yn derbyn ei wobr oddi wrth Lywydd RCGP, yr Athro Iona Heath.

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (RCGP) wedi cydnabod gwaith un o arbenigwyr blaenllaw’r Brifysgol fydd yn helpu meddygon i ragnodi cyffuriau yn well ac yn gwella gofal i gleifion.

Mae RCGP wedi rhoi cymrodoriaeth anrhydeddus i’r Athro Philip Routledge, yr Ysgol Feddygol. Cydnabyddiaeth yw hyn am y gwaith mae wedi’i wneud yn datblygu ac yn cynnal cyrsiau hyfforddi i feddygon teulu er mwyn ragnodi’n well a gwella eu gwybodaeth arbenigol am gyffuriau.

"Mae gan y proffesiwn a llunwyr polisïau barch mawr tuag at arbenigedd yr Athro Routledge am docsicoleg a chyffuriau", yn ôl yr Athro John Bligh, Deon Addysg Feddygol, yr Ysgol Feddygol.

"Mae dyfarnu’r gymrodoriaeth anrhydeddus hon yn gam mawr tuag at gydnabod sut mae wedi rhannu’r wybodaeth hon a gwella sut mae meddygon yn rhagnodi i’w cleifion," ychwanegodd.

Enillodd yr Athro Routledge radd Fagloriaeth mewn Meddygaeth a Llawfeddygaeth ym 1972 ym Mhrifysgol Newcastle ac enillodd ei MD yno hefyd maes o law. Daeth yn aelod o Goleg Brenhinol y Ffisigwyr ym 1975, a chafodd ei ethol yn Gymrawd Colegau Brenhinol Ffisigwyr Llundain a Chymdeithas Tocsicoleg Prydain (FBTS 2006).

Mae’r Athro Routledge wedi bod yn Diwtor (ac yn Drefnydd Ôl-raddedig Dros Dro) i Goleg Brenhinol Ffisigwyr Llundain (RCP) yn Ysbyty Llandochau, yn Ymgynghorydd Rhanbarthol yr RCP (de Cymru), yn Ymgynghorydd Addysg Feddygol Barhaus (de Cymru) ac yn aelod o Bwyllgor Addysg RCP.

Mae wedi bod yn aelod o Bwyllgor Adran Glinigol Cymdeithas Fferyllol Prydain (BPS), Is-olygydd cylchgrawn clinigol y Gymdeithas a Chylchgrawn Fferylliaeth Glinigol Prydain, yn ogystal ag yn Ysgrifennydd Adran Glinigol y BPS. Ar hyn o bryd mae’n aelod o Gyngor y BPS.

Ers 1995, mae wedi cadeirio Pwyllgor Uwch-hyfforddiant Arbenigol Cymru Gyfan ynghylch Ffarmacoleg a Therapiwteg Glinigol ac mae hefyd wedi bod yn ymgynghorydd arholi allanol ar gyfer deuddeg rhaglen israddedig mewn meddygaeth neu ffarmacoleg yn ogystal â 2 gwrs ôl-raddedig yn y DU ac Iwerddon.

Ef yw Cyfarwyddwr Cwrs Diploma/MSc y Brifysgol mewn Therapiwteg, Tystysgrif/Diploma/MSc mewn Tocsicoleg Feddygol a Diplomâu/MSc mewn rhaglenni Iechyd Galwedigaethol. Mae hefyd yn aelod o Academi’r Ymarferwyr Meddygol.

Dolenni:

Tags