Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05 Chwefror 2010

Jamie Roberts

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Mae Jamie Roberts ym mhedwaredd flwyddyn ei radd feddygaeth yn yr Ysgol Feddygaeth ond mae wedi gohirio ei astudiaethau am y tro ar ôl cael ei enwi’n un o ddethol rai hyfforddwr rygbi Cymru Warren Gatland.

Dywedodd Jamie: "Mae Ysgol Feddygaeth y Brifysgol wedi bod yn wych o ran fy helpu i gael cydbwysedd rhwng astudio a chwarae rygbi. Mae’r Ysgol wedi dangos eu bod yn deall a’u bod yn hyblyg am reoli fy amser a’m hastudiaethau. Ar hyn o bryd y cyfan y gallaf feddwl amdano yw chwarae dros Gymru."

Mae Jamie yn dilyn hanes hir gyda rygbi Cymru gan yr ysgol ar y cae ac oddi arno.

Llynedd lansiodd Yr Ysgol Feddygaeth ynghyd â Cardiff Medicals RFC Gronfa Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews er mwyn rhoi ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau i fyfyrwyr meddygol sy’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Astudiodd Dr Jack Matthews OBE yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd a bu’n gweithio fel meddyg teulu yng Nghaerdydd am fwy na 40 mlynedd. Roedd Dr Jack yn chwaraewr penigamp gan chwarae rygbi undeb dros Gaerdydd, y Barbarians, Cymru a’r Llewod Prydeinig.

Dywedodd yr Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth: "Mae staff a myfyrwyr o’r Ysgol Feddygaeth am ddymuno pob lwc i Jamie yn y Chwe Gwlad. Mae ein myfyrwyr yn parhau i gynrychioli’r Ysgol ar y lefelau uchaf, o ran cyflawniadau y tu allan i’r ddarlithfa ac yn eu proffesiwn meddygol.

"Mae Cronfa Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews yn annog ein myfyrwyr meddygol i gyrraedd eu potensial llawn ac ymestyn eu gorwelion. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r gronfa hon yn y gorffennol ac rydym yn dal i groesawu rhoddion."

Mae Mr Martyn Folwer, Pennaeth Rygbi Prifysgol Caerdydd yn adnabod Jamie ers iddo fod yn 11 oed gan ennill ei anrhydedd cynrychioliadol cyntaf gydag Ysgolion Caerdydd ac ar ôl hyfforddi Jamie gyda sgwadiau Rhanbarthol Gleision Caerdydd o’r rhai dan 17 oed a’r rhai dan 20 oed"

Dywedodd: "Mae’r holl glybiau rygbi’r Brifysgol am ddymuno’n dda i Jamie. Mae’n llysgennad gwych dros Brifysgol Caerdydd ac yn enghraifft dda bod modd datblygu rhagoriaeth ym maes chwaraeon ac ar lefel academaidd yn y Brifysgol."

Mae Prifysgol Caerdydd wedi’i graddio ymhlith yr ugain o sefydliadau chwaraeon gorau yn y DU dros y blynyddoedd diweddar.

Tags

More Tags