Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meddygon yn anelu am ogoniant mewn rygbi

11 Ebrill 2011

Rugby lineout

Bydd myfyrwyr meddygol yn chwarae yn un o feysydd rygbi enwocaf y byd yng ngêm derfynol cystadleuaeth rygbi genedlaethol.

Ddydd Sadwrn 16 Ebrill 2011 am 3.00pm bydd Clwb Rygbi Meddygon Caerdydd yn wynebu Nottingham Medics ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd ym mhenllanw Cwpan Rygbi’r Undeb Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolion Meddygol.

Disgwylir y daw cannoedd o bobl i wylio’r gêm, gan gynnwys myfyrwyr cyfredol a chyn-fyfyrwyr y Brifysgol, yn ogystal â’r Ysgol Feddygaeth a’r Ysgol Ddeintyddiaeth.

Dywedodd Capten Clwb Rygbi Meddygon Caerdydd, Nick Wiletts: "Mae’r tîm wedi brwydro’n galed i gyrraedd y rownd derfynol unwaith eto eleni. Mae’n argoeli i fod yn gêm anodd eto yn erbyn Nottingham.

"Mae’r cyfle i chwarae ar faes enwog Parc yr Arfau yng Nghaerdydd – gan ddilyn ôl traed rhai o chwaraewyr rygbi gorau’r byd – yn anrhydedd wirioneddol a gobeithiwn y gallwn wneud cyfiawnder â nhw ac ennill."

Jamie RobertsJamie Roberts

Bydd chwaraewyr rhyngwladol y presennol a’r gorffennol a fu’n astudio yn y Brifysgol yn dod i gefnogi tîm Caerdydd - maen nhw’n cynnwys Jamie Roberts, sy’n fyfyriwr meddygaeth yn y Brifysgol ar hyn o bryd ac yn seren gyda Gleision Caerdydd, Cymru a’r Llewod Prydeinig.

Dywedodd Jamie Roberts: "Mae gêm derfynol Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolion Meddygol yn addo bod yn gêm gyffrous a chystadleuol iawn unwaith eto. Mae’n gêm na ellir ei cholli, nid yn unig i fyfyrwyr meddygaeth Caerdydd a’u cyfeillion a’u teuluoedd ond hefyd i gefnogwyr rygbi niferus Caerdydd.

"Ni fyddaf yn chwarae yn y gêm, ond yn sicr byddaf yn bloeddio ac yn cefnogi’r bechgyn o’r ystlys."

Bydd yr holl elw o’r gêm derfynol yn mynd tuag at Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews - sef ymgyrch ar y cyd rhwng Ysgol Feddygaeth y Brifysgol a Chlwb Rygbi Meddygon Caerdydd i roi cymorth ariannol i feddygon y dyfodol trwy ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau.

Yn ogystal â bod yn gyn-fyfyriwr meddygaeth yng Nghaerdydd ac yn feddyg teulu lleol uchel ei barch, mae Matthews yn fwyaf enwog efallai am chwarae mewn 17 gêm brawf i Gymru a chwe gêm brawf i’r Llewod Prydeinig ar eu taith i Seland Newydd ac Awstralia ym 1950.

Ef oedd meddyg y tîm ar daith y Llewod Prydeinig i Dde Affrica ym 1980 a chwaraeodd fel canolwr i Gymru a Chaerdydd – gan ffurfio un o’r parau canol y cae gorau a welodd Cymru erioed, gyda Bleddyn Williams.

Bydd y rhai a fydd yn derbyn ysgoloriaethau Dr Jack Matthews eleni yn helpu cefnogi prosiectau lleol yng Nghaerdydd ac yn rhai o systemau gofal iechyd mwyaf tanddatblygedig y byd.

Dolenni:

Tags