Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr Goffa sy’n anrhydeddu cyfraniad Dysgu Gydol Oes

11 Ebrill 2011

Dr Amanda Rouse gyda Gwobr Goffa Patricia Clark a Dr Richard Evans, Pennaeth  y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes.Dr Amanda Rouse gyda Gwobr Goffa Patricia Clark a Dr Richard Evans, Pennaeth y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes.

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes wedi cyflwyno Gwobr Goffa Patricia Clark am y tro cyntaf yn ei seremoni wobrwyo flynyddol.

Bu farw Patricia Clark, a oedd yn Ddarlithydd Cydlynol yn y Dyniaethau, y llynedd. Sefydlwyd y wobr newydd drwy haelioni staff, teulu a chyfeillion fel testament i’w gwaith yn y Ganolfan ers 2003. Caiff y wobr ei rhoi yn flynyddol i fyfyriwr y Dyniaethau sydd naill ai wedi gwneud cynnydd neilltuol yn ystod y flwyddyn, neu wedi ysgrifennu traethawd neu aseiniad arall eithriadol ar bwnc yn ymwneud â thema eu cwrs.

Dywedodd Dr Nick Jones, Darlithydd Cydlynol yn y Dyniaethau a fu’n gweithio gyda Patricia: "Roedd egni ac ysbryd hael Pat yn cyffwrdd â phawb a ddaeth i gysylltiad â hi, a bydd y wobr yn sicrhau y caiff ei rhinweddau personol a phroffesiynol arbennig iawn eu cofio am lawer o flynyddoedd i ddod."

Nododd Dr Dave Wyatt, un arall a fu’n gweithio’n agos â Patricia Clark: "Roedd hi’n arwres ddi-glod, un a safodd yn gefn dros fynediad i addysg uwch."

Dr Amanda Rouse oedd y myfyriwr cyntaf i dderbyn Gwobr Goffa Patricia Clark am draethawd yn dwyn y pennawd ‘Seeing Beauty in Degas’ Women’.

Yn y seremoni wobrwyo, dywedodd Amanda, sydd hefyd yn gweithio yn Adran Gofrestru’r Brifysgol: "Rwyf wrth fy modd ac yn ei chael hi’n anrhydedd fawr i fod y cyntaf i dderbyn Gwobr Goffa Patricia Clark. Roedd y cwrs ar Gelf Argraffiadol Ffrengig yn bleser mawr, ac mae ennill y wobr hon yn fonws hyfryd ac annisgwyl."

Roedd y gwobrau eraill a gyflwynwyd yn ystod y Seremoni yn cynnwys y Dystysgrif Sylfaen, Tystysgrif Addysg Uwch, Tystysgrif Astudiaeth Uwch, Diploma Addysg Uwch yn ogystal â Gwobr DE Evans, Gwobr Elise Pritchard a’r Diplôme d’Etudes ên Langue Française.

Tags