Skip to content
Skip to navigation menu

English

Menywod mewn bywyd cyhoeddus

04 Chwefror 2014

global economic challenge_web

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio yn y Senedd i annog mwy o fenywod i gyflwyno ceisiadau ar gyfer swyddi cyhoeddus blaenllaw yng Nghymru.

Cyhoeddwyd y fenter ar y cyd rhwng Chwarae Teg, y sefydliad datblygu economaidd i fenywod, ac Ysgol Fusnes Caerdydd gan Lywydd y Cynulliad, Rosemary Butler AC, yn rhan o’i hymgyrch Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus.

Bydd y rhaglen yn cynnig cyfleoedd i fenywod gael eu mentora, cysgodi a chael hyfforddiant, a’u helpu i feithrin y sgiliau y mae arnynt eu hangen i wneud swyddi cyhoeddus yn llwyddiannus.

"Gallai cannoedd o fenywod ledled Cymru fod yn llywodraethwyr ysgolion, yn ynadon neu’n aelodau gwerthfawr o gyrff cyhoeddus eraill," meddai’r Fonesig Rosemary. "Ac mae llawer ohonynt yn edrych ar y cyrff cyhoeddus hyn ac yn digalonni wrth weld mai dynion sy’n parhau i fod flaenllaw.

"Rydw i wedi ymrwymo i newid hyn drwy fy ymgyrch Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus. Rydw i eisoes wedi lansio Porthol Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus, sy’n rhoi gwybodaeth am sut i ddod i gysylltiad â swyddi cyhoeddus, y swyddi gwag diweddaraf a chyfleoedd hyfforddiant."

Meddai Sarah Lethbridge, Ysgol Fusnes Caerdydd: "Yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i wneud yn siŵr bod ein hymchwil o fudd i’r gymuned ehangach yng Nghymru, mae’r Ysgol Fusnes yn falch o helpu Chwarae Teg i lunio rhaglen ddatblygu arloesol ar gyfer y rhai sy’n cael eu mentora’n llwyddiannus. Bydd y rhaglen hon yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen arnynt ym myd busnes i chwarae rôl ragweithiol a chynhyrchiol mewn bywyd cyhoeddus."

Os hoffech gymryd rhan yn y cynllun, fel mentor neu er mwyn cael eich mentora, cysylltwch ag Emma Tamplin yn Chwarae Teg - emma.tamplin@chwaraeteg.com. Bydd mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael cyn bo hir.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Fusnes Caerdydd

Chwarae Teg

Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus