Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25 Tachwedd 2009

Yn archwilio cynnydd yn yr ystafell sganio mae (o’r chwith i’r dde) Mr David McGee, Pennaeth Rheoli Asedau a Chyfalaf, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Dr John Rees, Mrs Edwina Hart, yr Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd a Mr David Francis, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd Lleol.

Mae Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Edwina Hart AC, wedi clywed y diweddaraf am sganiwr PET newydd y Brifysgol a fydd yn cynnig cyfleuster newydd unigryw i Gymru.

Fel rhan o daith ehangach a drefnwyd gan bartneriaid y Brifysgol ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, aethpwyd â Mrs Hart o gwmpas y Canolfan Delweddu PET (Tomograffeg Allyrru Positron), sy’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Yn gyd-brosiect rhwng y Brifysgol a’r GIG, bydd y sganiwr PET yn cynnig cyfleusterau sganio i gleifion nad ydynt ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru, a chefnogi ymchwil i brosesau a strwythurau biolegol. Bydd hyn yn helpu ein dealltwriaeth o ganserau, afiechydon yr ymennydd a’r galon a sawl anhwylder arall.

Gwelodd Mrs Hart yr ystafell a fydd yn gartref i’r sganiwr, yr ystafell reoli drws nesaf a chyfleusterau cleifion. Esboniodd Dr John Rees, Cyfarwyddwr Clinigol y Ganolfan, sut i ddefnyddio’r sganiwr newydd, y trydydd o’i fath yn unig i fod yn weithredol yn y DU.

Dywedodd Mrs Hart: "Mae’n hanfodol bod cleifion yn cael at y dechnoleg flaengar hon yng Nghymru. Bydd yn helpu i adnabod cyfnodau cynnar afiechydon fel canser. Caiff y sganiwr PET ei ddefnyddio hefyd i gyflawni ymchwil er mwyn i ni ddysgu mwy am yr afiechydon hyn a datblygu triniaethau ymhellach."

Cyfanswm cost y cynllun yw £16.5m a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Dyma’r datblygiad mwyaf dechnolegol gymhleth a gyflawnwyd erioed ar y safle. Mae’n ffurfio rhan o brosiect "Gorwelion Campws" y Brifysgol sef creu’r cyfleusterau uwch-dechnoleg mwyaf modern ar draws ei holl ystad.

I gael mwy o wybodaeth am PET, ewch i’r wefan caerdydd.ac.uk/petic.

Pennawd llun: Yn archwilio cynnydd yn yr ystafell sganio mae (o’r chwith i’r dde) Mr David McGee, Pennaeth Rheoli Asedau a Chyfalaf, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Dr John Rees, Mrs Edwina Hart, yr Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd a Mr David Francis, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd Lleol.

Tags