Skip to content
Skip to navigation menu

English

Therapi canser moleciwlaidd

15 Gorffennaf 2009

Microscope

Bydd cydweithrediad pwysig newydd, yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, yn symud ymchwil i driniaeth bosibl ar gyfer canser ymlaen trwy archwilio’r camau moleciwlaidd cynnar iawn sy’n gysylltiedig â’r clefyd.

Bydd yr ymdrech amlganolfan, drawsddisgyblaeth sy’n para tair blynedd yn canolbwyntio ar atalyddion y llwybr WNT. Mae’r llwybr hwn yn rhwydwaith o broteinau sy’n gysylltiedig â datblygu’r feinwe ffisiolegol mewn embryonau, yn ogystal â chynnal a chadw meinweoedd mewn oedolion.

Mae mwtaniadau yn y llwybr hwn yn newid y modd y caiff ei reoleiddio, gan ei actifadu’n barhaol. Gallai actifiant parhaus tebyg arwain at ddatblygu canser. Gwyddys bod dadreoli’r llwybr yn gysylltiedig â chanser y coluddyn, canser y croen, canser y fron a mathau eraill o ganser.

Nod y cydweithrediad yw nodi a datblygu atalyddion moleciwlaidd bach ar gyfer y llwybr WNT a allai ddod yn driniaeth newydd ar gyfer cleifion canser yn y pen draw.

Bydd cyfraniad Caerdydd at yr ymchwil yn cael ei arwain gan yr Athro Trevor Dale o Ysgol y Biowyddorau. Dywedodd yr Athro Dale: "Mae celloedd arferol yn cyfathrebu â’i gilydd trwy gyfnewid signalau protein WNT. Bydd signal WNT yn cyfarwyddo cell i dyfu, rhannu ac i ymddwyn fel cell fonyn. Mae mwtaniadau canser yn torri’r switshis moleciwlaidd sy’n cysylltu proteinau WNT â thwf celloedd. Mewn gwirionedd, mae hyn yn golygu bod y llwybr ar waith yn barhaus. Bydd y cydweithrediad hwn yn ein galluogi i drawsnewid y mewnwelediadau biolegol hyn yn therapïau a allai ein helpu i drin cleifion canser ryw ddiwrnod."

Ynghyd â’r Brifysgol, y partneriaid eraill yw Cancer Research Technology, Merck Serono, is-adran o Merck KgaA, Darmstadt, yr Almaen, Cancer Research UK a’r Sefydliad Ymchwil Canser.

Parhaodd Julian Blagg, y gwyddonydd arweiniol yn y Sefydliad Ymchwil Canser: "Rydym yn gobeithio y bydd y cydweithrediad hwn yn ein galluogi i ddefnyddio potensial enfawr therapi llwybrau WNT, yr ydym yn credu y bydd yn gam sylweddol ymlaen o’n hymagweddau blaenorol a oedd wedi’u harwain gan dargedau. Bydd y cydweithrediad hwn yn cyfuno ein harbenigedd academaidd mewn cemeg feddygol â gwybodaeth arbenigol Merck Serono am ddatblygu nwyddau fferyllol ar gyfer y farchnad. Y gobaith yw y bydd y mewnbwn gan y grŵp cemeg foleciwlaidd yng Nghaerdydd yn ein galluogi i wneud cynnydd gwirioneddol wrth dargedu’r maes hwn."

Dywedodd Phil L’Huillier, cyfarwyddwr rheoli busnes Cancer Research Technology: "Mae cytundeb heddiw yn gefnogaeth arwyddocaol ar gyfer datblygu ymchwil gwyddonol cynnar ac yn fuddsoddiad mawr ynddo. Mae’n destament i addewid ymchwil labordai ein bod bellach mewn sefyllfa i symud yr ymchwil ymlaen gyda phrosiect mor fawr a dechrau meddwl am driniaeth ar gyfer cleifion canser. Trwy gyfuno arbenigedd, rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu symud y rhain ymlaen mor gyflym â phosibl."

Tags