Skip to content
Skip to navigation menu

English

Disgyblion o Drefynwy yn cael cip ar y Brifysgol

29 Tachwedd 2010

Monmouth pupils

Aeth myfyrwyr Lefel Uwch o Sir Fynwy o’r ystafell ddosbarth i’r labordy i gael blas ar brofiad myfyrwyr gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Bob tymor, mae dros 40 o ddisgyblion o ysgolion ledled Sir Fynwy yn cael y cyfle i ymweld â rhai o labordai’r brifysgol i gael gweld dros eu hunain sut brofiad yw cynnal arbrofion gwyddonol yn y gwyddorau ffisegol a bywyd.

Yn ôl Dr Ken Wann, Ysgol Fferylliaeth Cymru, sy’n cydlynu’r ymweliadau, "Mae Menter Gwyddoniaeth Trefynwy yn cynnig cyfle gwych ac unigryw i fyfyrwyr gael cipolwg cynhwysfawr ar brofiad israddedigion a gwaith sy’n seiliedig ar ymchwil dan arweiniad staff profiadol ym Mhrifysgol Caerdydd,"

Ychwanegodd: "Rydym yn falch ein bod yn gallu cydweithio mor agos â’r ysgolion i allu cynnig profiad sydd y tu hwnt i’r hyn y gall gwaith Lefel Uwch ei gynnig fel arfer. Mae’r disgyblion a’r athrawon sy’n cymryd rhan wedi dangos cryn frwdfrydedd tuag at y cynllun".

Mae’r ymweliad yn rhan allweddol o Fenter Gwyddoniaeth Trefynwy. Dyma brosiect sy’n dod ag ysgolion ledled y sir ynghyd i geisio annog cenhedlaeth nesaf y gwyddonwyr, y peirianwyr, y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a’r fferyllwyr.

Cafodd y rhai sydd â diddordeb mewn fferylliaeth y cyfle i ymweld â chyfleusterau penigamp yr Ysgol Fferylliaeth. Mae’r brifysgol yn gobeithio bydd yr ysgol yn datblygu i fod yn ganolfan rhagoriaeth ym maes paratoi meddyginiaethau’n ddi-haint.

Cafodd Menter Gwyddoniaeth Trefynwy ei lansio yn y lle cyntaf gan Ysgol Trefynwy (Bechgyn 11 i 18) ym mlwyddyn academaidd 2008/09 dan arweiniad Dr Alan Francis, pennaeth Bywydeg. Yn yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus, fe’i hestynnwyd i gynnwys myfyrwyr o chwe ysgol yn ardal Trefynwy.

Bydd Ysgol Trefynwy, Ysgol Haberdashers Trefynwy i Ferched, Ysgol Gyfun Trefynwy, Ysgol Uwchradd Babyddol St Alban, Ysgol Gyfun Cas-gwent a Choleg Cymuned Newent yn cymryd rhan eleni.

Eglurodd Dr Alan Francis, "Cafodd Menter Gwyddoniaeth Trefynwy ei sefydlu i wneud gwyddoniaeth yn gyffrous. Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion gynnal ymchwil sy’n mynd y tu hwnt i gwricwlwm Lefel Uwch. Mae’n rhoi cipolwg cynhwysfawr ar waith israddedigion a, gyda lwc, bydd yn eu hannog i ystyried dilyn gyrfa yn y maes hwn. Mae Menter Gwyddoniaeth Trefynwy yn cefnogi agenda STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) y Cynulliad ac mae’n bleser gennym gynnig y cyfleusterau yn Ysgol Trefynwy i ysgolion lleol eraill."

"Hoffwn ddiolch i staff Prifysgol Caerdydd a fy nghydweithwyr; Emma Barson a Keith Moseley o Ysgol Trefynwy; a Linda Woodburn a Madeleine Newcomb o Ysgol Haberdashers Trefynwy. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb eu hymroddiad a’u hymrwymiad tuag at Fenter Gwyddoniaeth Trefynwy."

Mae disgyblion a’r athrawon yn cwrdd bob prynhawn Mercher yn Ysgol Trefynwy i wneud gwaith arbrofol ym meysydd ffiseg, cemeg a bywydeg gan gynnig heriau sydd y tu hwnt i gwricwlwm Lefel Uwch.

Unwaith bob tymor, mae myfyrwyr yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd i gael profiad o wneud gwaith mewn labordai ar lefel prifysgol ym meysydd Peirianneg, Cemeg, Fferylliaeth, Biowyddorau a Meddyginiaeth.

Meddai’r Athro Peter Blood, o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, a gynorthwyodd i sefydlu’r bartneriaeth rhwng y brifysgol ac Ysgol Bechgyn Trefynwy: "Mae hwn yn gyfnod pwysig ym mywydau addysgol pobl ifanc. Drwy ddangos yr heriau a’r cyffro y gall gwyddoniaeth ei gynnig, rydym yn gobeithio y gallwn annog rhagor o fyfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd ym meysydd gwyddoniaeth.

"Mae’r brifysgol hefyd yn falch o allu cynorthwyo athrawon gwyddoniaeth o amrywiaeth o ysgolion drwy’r fenter hon yn ogystal â chryfhau’r cysylltiad rhwng ein staff ni â’r rhai sy’n addysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion."

Dolenni Cysylltiedig

Tags