Skip to content
Skip to navigation menu

English

ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19 Ionawr 2010

Jenny Willott AS yn cael gweld techegau allweddol delweddu'r ymennydd  gyda'i chyd AS Roger Williams gan (o'r chwith i'r dde) Dr David McGonigle a Dr Natalia LawrenceJenny Willott AS yn cael gweld techegau allweddol delweddu'r ymennydd gyda'i chyd AS Roger Williams gan (o'r chwith i'r dde) Dr David McGonigle a Dr Natalia Lawrence

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Cafodd y ddau AS Cymreig gyfle i weld a phrofi drostynt eu hunain fyd ymchwil seicolegol. Ymwelsant â Chanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd yn y Brifysgol lle y cawsant weld efelychiad o sgan Delweddu Cyseinedd Magnetig (MRI) cyn cael golwg ar astudiaeth delweddu ymennydd gwirioneddol oedd y digwydd ar y pryd.

Cawsant roi cynnig ar rai profion seicolegol a hefyd cyfarfod â myfyrwyr ymchwil a staff yn yr Ysgol Seicoleg.

Roedd yr ymweliad yn dilyn ymweliad pedwar diwrnod i San Steffan ym mis Tachwedd pan oeddid Dr Natalia Lawrence o'r Ysgol Seicoleg a Jenny Willott, AS Canol Caerdydd yn bâr a Dr David McGonigle o'r Ysgolion Seicoleg a Biowyddorau yn paru â Roger Williams, AS Brycheiniog a Maesyfed.

Mae'r cynllun a sefydlwyd yn 2001 yn rhan o'r rhaglen Gwyddoniaeth mewn Cymdeithas, sy'n anelu at godi pontydd rhwng rhai o'r ymchwilwyr gorau y wlad ac aelodau seneddol y DU.

Roedd Dr David McGonigle, o'r Ysgolion Seicoleg a Biowyddorau yn gallu arddangos i'r ASau y technegau niwroddelweddu a ddefnyddir ganddo i astudio swyddogaeth prosesu cyffyrddiad yn yr ymennydd dynol. Mae gan hynny oblygiadau ar gyfer anhwylderau megis Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD).

Dywedodd Dr McGonigle: "Yn dilyn ein hymweliad â San Steffan roedd hyn yn gyfle inni ad-dalu'r croeso a gawsom ac i'r ASau brofi rhywfaint o'n bywyd beunyddiol ni'r academyddion. Mae pwyso cynyddol ar wyddonwyr i ddangos ardrawiad cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol eu gwaith a gobeithiwn y bydd yr ymweliad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd ariannu ymchwil sylfaenol oherwydd yn aml â blynyddoedd heibio cyn i'r ffrwyth aeddfedu.

Mae'r Cynllun Paru AS-Gwyddonydd yn ffordd unigryw o ddangos i wyddonwyr sut y gall eu hymchwil oleuo'r broses wleidyddol a dylanwadu arni yn ogystal â darparu cyfle i wleidyddion gynyddu eu dealltwriaeth am wyddoniaeth a'i rhan mewn cymdeithas."

Arddangosodd Dr Natalia Lawrence, Ysgol Seicoleg, i'r ASau sut mae modd defnyddio technegau delweddu ymennydd i wahaniaethu rhwng cymhellion ymwybodol ac anymwybodol (arferiadau) wrth fwyta – maes lle mae goblygiadau yn yr ymgais i ddeall gordewdra.

Dywedodd Dr Lawrence: "Bu'r Cynllun Paru AS-Gwyddonydd yn agoriad llygad i ni wyddonwyr ac i'r gwleidyddion. Mae'r AS yn hynod o brysur ac yn gorfod ymdopi ag amrediad eang o faterion ac agweddau cymhleth, ond ymdrecha'r gwyddonydd i gael arbenigaeth benodol a rhoi blaenoriaeth i dystiolaeth. Mae'r angen iddynt gydweithio er lles y gymuned yn amlwg a dengys y cynllun hwn sut y gallwn wneud hyn."