Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mr Michael Griffith CBE (1934 – 2009)

30 Mehefin 2009

Mae’n flin gan y Brifysgol ddatgan marwolaeth aelod o’r Cyngor, Mr Michael Griffith CBE. Bu farw Mr Griffith ddydd Sadwrn, 27 Mehefin 2009, ar ôl llewygu tra roedd gyda grŵp o gerddwyr ar ochr mynydd yn Eryri.

Roedd Mr Griffith yn aelod gweithgar o Gyngor y Brifysgol a Llys y Brifysgol. Bu’n gwasanaethu ar y Cyngor a’r Llys er 2004 ac roedd yn aelod o’r Pwyllgor Enwebu.

Cyn y Cyfuniad yn 2004, ef oedd cadeirydd Cyngor Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (UWCM).

Roedd Mr Griffith yn ffigwr amlwg ym maes ehangach addysg uwch yng Nghymru. Roedd yn gyn-aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a bu’n gadeirydd Pwyllgor Archwilio Prifysgol Cymru hefyd.

Yn ogystal ag Addysg Uwch, bydd Mr Griffith yn cael ei gofio am ei gyfraniad i feysydd allweddol eraill ym mywyd cyhoeddus Cymru – yn arbennig amaethyddiaeth ac iechyd.

Roedd yn ffermwr a thirfeddiannwr o Drefnant, Sir Ddinbych, ac yn gyn-gadeirydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn ogystal â bod yn aelod gweithgar o Awdurdod Tir Cymru, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (CPRW) ac yn gyn-lywydd y Sioe Amaethyddol Frenhinol.

Wrth reoli gofal iechyd, roedd yn gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych yn ogystal ag Awdurdod Iechyd Clwyd.

Hefyd roedd yn Ddirprwy Arglwydd Raglaw Clwyd ac yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol Banc y Nat West.

Fe’i urddwyd yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) ym 1985.

Dywedodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant, "Bydd pawb a oedd yn adnabod Michael yn drist iawn i glywed am ei farwolaeth anamserol. Mae cyfraniad Michael i’r Brifysgol ac i fywyd cyhoeddus Cymru dros y blynyddoedd wedi bod yn ddifesur.

"Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys â’i deulu yn ystod y cyfnod anodd hwn."