Skip to content
Skip to navigation menu

English

Murdoch a ‘Sgandal Hacio Ffonau’

26 Awst 2011

a stack of newspapers

Arferion newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth ddemocrataidd yn sgil sgandal yr honiadau bod y News of the World wedi hacio ffonau yw ffocws dadl sydd wedi’i chynnull yn arbennig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar 8 a 9 Medi 2011, bydd yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant yn cynnal ei chynhadledd ymchwil ddwyflynyddol Dyfodol Newyddiaduraeth sy’n denu ysgolheigion a newyddiadurwyr o bedwar ban byd.

Eleni, bydd trafodaeth bwrdd crwn arbennig fel rhan o’r gynhadledd yn ystyried goblygiadau arwyddocaol yr hyn sydd wedi’i alw’n ‘sgandal hacio ffonau’ ar gyfer dyfodol newyddiaduraeth, gan gynnwys ei effaith ar arferion newyddiaduraeth o ddydd i ddydd ac ar berthynas gwleidyddion â sefydliadau newyddion.

Trefnydd y gynhadledd, yr Athro Bob Franklin o’r Ysgol, fydd cadeirydd y sesiwn, ac aelodau’r panel yw:

Chris Bryant AS, Gweinidog yr Wrthblaid dros Ddiwygio Gwleidyddol a Chyfansoddiadol

Ivor Gaber (City University a Phrifysgol Bedfordshire, y Deyrnas Unedig)

Robert McChesney (Prifysgol Illinois, yr Unol Daleithiau)

Bettina Peters (Fforwm Byd-eang Datblygu’r Cyfryngau, Brwsel)

Lynette Sheridan Burns (Prifysgol Western Sydney, Awstralia).

Cynhelir y sesiwn bwrdd crwn ar brynhawn 9 Medi a chaiff ei ffrydio’n fyw ar wefan y Brifysgol i gynulleidfa ledled y byd. Gallwch ddilyn y ddadl hefyd ar Twitter yn #foj11.

"Creodd yr hyn a alwodd gwasg y Deyrnas Unedig yn ‘sgandal hacio ffonau’ lif gyson o storïau a sïon yn honni bod preifatrwydd enwogion, gwleidyddion ac aelodau o’r teulu brenhinol wedi’i dorri’n anghyfreithlon gan weithwyr y News of the World," meddai’r Athro Franklin. "Ym mis Gorffennaf eleni cododd y stori fomentwm rhyfeddol pan ddatgelwyd bod ymchwilwyr preifat wedi hacio ffôn symudol merch ifanc a fu ar goll ac a gafwyd wedyn wedi’i llofruddio. Llwyddodd dicter y cyhoedd i weddnewid pryderon a oedd yn ymddangos yn ddigon niwlog ynglŷn ag arferion newyddiadurwyr yn fwrlwm o ddiddordeb yn y cyfryngau.

"Wrth i’r sgandal ymddatod, daeth ystod eang o faterion sy’n berthnasol ac yn arwyddocaol i ddyfodol newyddiaduraeth i’r fei - moeseg newyddiaduraeth, perchnogaeth, crynodiad a rheoleiddio’r cyfryngau, perthnasoedd newyddiadurwyr â ffynonellau newyddion ac, wrth gwrs, perthynas gwleidyddion â sefydliadau newyddion a’u perchnogion, sydd wedi mynd yn fwyfwy di-asgwrn-cefn ac anghysbell yn ôl pob golwg o’r berthynas gadarn, feirniadol a gwrthwynebol y mae ei hangen er mwyn sicrhau gwleidyddiaeth ddemocrataidd ystyrlon. Mae cynhadledd Dyfodol Newyddiaduraeth yn llwyfan delfrydol i’r materion pwysig hyn gael eu gwyntyllu a’u trafod."

Bydd y gynhadledd yn agor ar 8 Medi gyda sesiynau llawn gan yr Athro Emily Bell a’r Athro Robert McChesney. Bu’r Athro Bell o Ysgol Newyddiaduraeth Columbia yn gweithio gynt i bapur newydd y Guardian - i ddechrau fel sylfaenydd a golygydd mediaguardian.co.uk ac wedyn fel prif olygydd Guardian Unlimited. Mae Robert McChesney o Brifysgol Illinois wedi’i ddisgrifio fel un o ‘50 visionaries who are changing the world.’

Disgwylir y bydd mwy na 160 o gynadleddwyr dros y ddau ddiwrnod yn cyflwyno ac yn trafod eu hymchwil ddiweddaraf ar bynciau fel cyfryngau cymdeithasol fel ffynhonnell newyddion, datblygiadau mewn newyddiaduraeth fyd-eang a newidiadau ym mhroffesiynoldeb newyddiaduraeth. Caiff rhai o’r sesiynau eu ffrydio’n fyw a gallwch eu gweld ar http://foj.caerdydd.ac.uk

Bydd y darlithoedd llawn, a detholiad o bapurau’r gynhadledd, yn cael eu cyhoeddi mewn rhifynnau arbennig o’r cyfnodolion Journalism Practice a Journalism Studies. Bydd llyfr The Future of Journalism 2011 yn cyfuno’r papurau o’r ddau rifyn arbennig hefyd yn cael ei gyhoeddi gan Routledge yn fuan ar ôl y gynhadledd.

I gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd neu i archebu lleoedd, ewch i www.caerdydd.ac.uk/jomec

Dolenni perthnasol