Skip to content
Skip to navigation menu

English

Fy nosweithiau gydag Emma B

17 Ionawr 2013

Adam Thorpe

Bydd enbydrwydd, poenau a boddhad cyfieithu un o’r clasuron mwyaf yn y Ffrangeg yn cael eu trafod mewn darlith gyweirnod yn y Brifysgol.

Bydd y cyfieithydd, dramodydd, nofelydd a bardd, Adam Thorpe, yn siarad fel rhan o’r Gyfres Darlithoedd Fri, sy’n dod â siaradwyr gwadd enwog a dylanwadol i’r Brifysgol, a rhannu eu gwaith â chynulleidfa ehangach.

Bydd enbydrwydd, poenau a boddhad cyfieithu un o’r clasuron mwyaf yn y Ffrangeg yn cael eu trafod mewn darlith gyweirnod yn y Brifysgol.

Bydd y cyfieithydd, dramodydd, nofelydd a bardd, Adam Thorpe, yn siarad fel rhan o’r Gyfres Darlithoedd Fri, sy’n dod â siaradwyr gwadd enwog a dylanwadol i’r Brifysgol, a rhannu eu gwaith â chynulleidfa ehangach.

Ar ôl llunio tair nofel, derbyniodd Adam Thorpe gomisiwn gan Vintage i gyfieithu Madame Bovary gan Flaubert, gan y byddai’n saib o greu iddo. Dair blynedd lafurus yn ddiweddarach, roedd yn barod i dderbyn bod cyfieithu llenyddol yn un o’r disgyblaethau anoddaf - ac efallai’r un oedd yn cael ei dalu gwaethaf. Er, arweiniodd natur gaethiwus y gwaith ato’n derbyn comisiwn arall i gyfieithu Thérèse Raquin gan Zola.

Yn ei ddarlith, o’r enw ‘My Nights with Emma B’, bydd Adam yn trafod celfyddyd y cyfieithydd a phroses gain, fanwl cyfieithu Madame Bovary gyda’r nod o ddod â darllenwyr yn agosach at rythmau, tonau a barddoniaeth testun gwreiddiol Flaubert.

"Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am weithgaredd pwysig sydd i raddau helaeth yn anweladwy yn ein diwylliant, sef cyfieithu’, meddai Claire Gorrara, Athro Astudiaethau Ffrangeg yn yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth. "Trwy destunau llenyddol sy’n cael eu cyfieithu rydym yn dysgu llawer, nid yn unig am ddiwylliannau tramor, ond hefyd amdanom ni ein hunain fel darllenwyr a meddylwyr."

Cynhelir y ddarlith gan Goleg Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg nos Iau 7 Chwefror 2013 am 7.00pm. Mae’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb, ond mae’n rhaid i chi gadw lle. Gallwch gadw lle trwy anfon neges e-bost at publicbookings@caerdydd.ac.uk

Dolenni Cysylltiedig

Cyfres Darlithoedd o Fri