Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr gorau a mwyaf galluog America

24 Mehefin 2013

American flagMae wyth o fyfyrwyr mwyaf talentog America wedi cyrraedd y Brifysgol ar gyfer dechrau rhaglen addysgol Cymru gyfan.

Cynhelir trydydd Sefydliad Haf Fulbright Cymru ar y cyd gan brifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth mewn partneriaeth â Chomisiwn Fulbright, ac mae’n cyflwyno iaith, diwylliant a hanes Cymru i rai o fyfyrwyr gorau a mwyaf galluog America.

Dros gyfnod o chwe wythnos, bydd y myfyrwyr yn teithio ledled y wlad ac yn treulio pythefnos ym mhob prifysgol, Byddant yn cwrdd â phobl ac yn ymweld â rhai o’r prif leoedd sydd wedi gwneud Cymru’n wlad mor amrywiol ac unigryw.

Cymru: Economi, Diwylliant, Gwleidyddiaeth a Newid yw thema digwyddiad eleni. Yng Nghaerdydd, bydd pwyslais ar ddau ranbarth penodol - Cymoedd y De a’r porthladdoedd ar yr arfordir gan ystyried effaith newidiadau diwydiannol ac economaidd yn yr ardaloedd hyn.

Yr Athro Bill Jones o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, yn ogystal â staff o Ysgol y Gymraeg ac Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, sy’n arwain y rhaglen yng Nghaerdydd sy’n cynnwys darlithoedd, ymweliadau â safleoedd, dysgu arbrofol a digwyddiadau cymdeithasol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i helpu’r ysgolheigion i ddysgu am natur newidiadau economaidd a chymdeithasol yn y de yn ystod y tair canrif ddiwethaf ac ystyried cwestiynau am ddiwylliant a hunaniaeth Cymru a’r Gymraeg.

Meddai Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Mae rhaglenni cyfnewid fel Sefydliad Haf Fulbright Cymru yn cyflwyno Caerdydd, Cymru a’r DU i fyfyrwyr Americanaidd rhagorol o brifysgolion blaenllaw. Mae manteision diwylliannol ac economaidd o bwys yn gysylltiedig â’r Sefydliad, gan gynnwys denu myfyrwyr Americanaidd i Gymru i astudio a meithrin cysylltiadau gydag ysgolheigion – ac mae sawl un ohonynt yn mynd yn eu blaenau i ennill eu plwyf fel arweinwyr blaenllaw yn eu maes penodol."

Ar ôl treulio pythefnos yng Nghaerdydd, bydd y myfyrwyr yn ymweld â Phrifysgol Bangor i astudio sut mae cenedl fach yn cynnal ei hunaniaeth, ei thraddodiadau, ei diwylliant a’i hiaith mewn byd cynyddol fyd-eang. Byddant wedyn yn mynd i Brifysgol Aberystwyth lle ystyrir hanfodion cysylltiadau gwledig sydd mor amlwg yn y rhanbarth.

Mae Comisiwn Fulbright UDA-DU wedi bod yn hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfnewid addysgol ers dros 60 mlynedd. Bedair blynedd yn ôl, aeth Fulbright ati i ddatblygu Rhaglenni Haf Arbennig. Mae’r rhaglenni haf hyn yn rhoi’r cyfle i israddedigion o America ddod i’r DU i gymryd rhan mewn rhaglen academaidd a diwylliannol fer dros yr haf.

Dolenni cysylltiedig

Comisiwn Fulbright